ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pop & Roll
Interjú Kiss Miklóssal

Tayler Patrick
„A pop tanulságaira épülő sikerreceptem jelenleg a következő: Nagyítsd fel! Csinálj belőle rengeteget! Hozz létre valamit, ami szociológiai szempontból támadhatatlan! Ezzel a hárommal tutira gólt szerzel.” – Kiss Miklós

Akkurátus múlt
keresztes zoltán underdogimages kiállítása

Muladi Brigitta
keresztes zoltán underdogimages címadása, az Akkurátus múlt előrevetíti, hogy miként nyúljunk a munkáihoz. Azt mindenesetre azonnal megállapítjuk, hogy ennek ellenére igen sok dolgunk van velük. A fényképezés procedúráját, technikai eszközeit, műfaji megkötöttségeit és a „kép” fogalmának értelmezésében is módszeresen a megújulást kereső művészeti ág.

A hiány érzete
Interjú Zsikla Mónikával

Tayler Patrick
A monokróm festészethez nemzetközi tendenciáihoz kapcsolódóan a legfontosabb világnézeti álláspont talán az apolitikus jelleg. De például Ad Reinhardt festészetéhez kapcsolódóan fontos adalékkal szolgált, hogy elképesztő teoretikus felkészültségről tanúskodó írásai világos utalásokat tartalmaznak buddhista szövegekre és a Tang-dinasztia taoista festészeti kézikönyveinek visszhangjára. Redukcionizmusa legnagyobb részt kísérlet volt az abszolútum taoista/buddhista tanának dinamikus ürességként való kifejezésére.

Figura Humana
Bereczki Kata, Hamerli Judit és Papageorgiu Andrea kiállítása

Garami Gréta
A lassan négy éve működő KGaléria legújabb kiállítása a tájkép, a városkép és a portré után most az emberi figura, az emberalak témáját járja körül három, a művészeti szcénában már nevet szerzett, érett, 40-es éveiben járó, női művész, Bereczki Kata, Hamerli Judit és Papageorgiu Andrea alkotásain keresztül. Mindhármuk művészetének középpontjában az ember áll; természetesen nemcsak mint figura, forma, test vagy művészeti motívum, hanem mint filozófiai és egzisztenciális jelenség.

Kék tűzben égni
Tillmann Hanna kiállítása

Fenyvesi Orsolya
Mélyen andalító, izzó nyugalomban. Ebben kap lángra Tillmann Hanna. Már gyerekkorában megtapasztalhatta, hogy a tárgyak átveszik az érzéseit, kiterjed rájuk, de már nem bánja: ha kék izzásába vonja maga körül a dolgokat, bízhat az együttérzésükben. Én nem láttam még ilyen kéket, ami pirosabb lett volna a pirosnál, az akarat, a hús-vér szilárdság pirosánál, de kékségéből fakadóan szabadabb, befogadó. Egyszerű, játékos, minthogy örökkévaló. Ez a kék egy feltétlen odaadás, egy semmiképpen sem énveszejtő, de tudatos, világot átfogó lelkesültség: ujjongó, de hangtalan.

A sztahanovista munkásöntudat és a neoliberális „pozitív hangoltság” embertelen versengése az ember boldogtalanságáért
Vigh Violetta: Munka╱verseny

K. Horváth Zsolt
Ha a magyarországi sztálinizmus időszakáról beszélünk, sajnálatos módon szinte mindenkinek Bacsó Péter A tanú című filmje ugrik be. Az 1969-ben készült alkotás valójában nem más, mint a Rákosi-korszak paródiája, groteszk kádárista átirata, mely a népi nevetéskultúra jegyében kacagássá oldja a gyűlölettel átitatott félelmet. Olyasvalami, mint amit Mihail Bahtyin a középkori parodia sacra, a szentségparódia funkciójáról mondott.

Töredékes szépség
Határ Attila // Horváth Roland // Nagy Marcell

Sebes Gellért
A 21. század esztétikáját és képekhez való viszonyát leginkább az érintőképernyő változtatta meg, amely fénylő simaságával a szépség új definícióját hozta. A szépség nem fenséges többé, pusztán szemet gyönyörködtetően problémátlan, sima és kizárólag pozitív érzéseket közvetítő.

Pompa kicsiben
Beszélgetés Molnár Anival az új galériája kapcsán és Fülöp Tímeával, a programok kurátorával

Bordács Andrea
Molnár Anamária tizenöt éve vezeti a Molnár Ani Galériát a Bródy Sándor utcában. Évek óta viszonylag stabil művészkörrel rendelkezik; fókuszában többnyire az absztrakt művészet és a fotó-film áll, de más médiumok és stílusok is helyet kapnak. Néhány évig (2007–2014), amíg működtették, a MOM Parkban működő nyilvános, nonprofit Park Galéria programját is ő állította össze. Molnár Ani a galéria születésnapjára szép ajándékkal lepte meg a hazai művészeti közeget: egy új galériát nyitott kétszáz méterre a már meglévőtől. A környék amúgy kezd galériás negyeddé válni, a Molnár Ani Galéria mellett működik a TOBE, itt nyílt meg nemrég a nonprofit Doxa, a Horánszky utcában a Resident Art. Az am projects kisebb, ám impozáns tér, amely a fiatal művészek bemutatkozási terepe lesz. A szándékról és a kiállítási programról kérdeztem a galériavezetőt és a kurátort.

Szorongásunk irányvonalai
Interjú Csatlós Asztrid képzőművésszel

Sirbik Attila
Csatlós Asztrid kiállítása Szegedet és határát összekötő, végtelen horizontú földutak tranzit(nyom)vonalaira fókuszál, amelyek párhuzamos megéléseket, menekülési és megküzdési stratégiákat, narrativitást szívnak magukba szüntelenül. Csatlós Asztrid saját élményeit, szorongást kiváltó gondolatait azokon az utakon járva dolgozza fel, amelyeken 2015 óta emberek százai kényszerülnek menekülni éjszakánként az országukat sújtó háborúk és válságok elől.

Mi magunk vagyunk a város
Interjú Magyar Ádámmal, a TOBE Galériában látható Matter című kiállítása kapcsán

Új Művészet
Magyar Ádám munkái éveken át tartó folyamatos művészeti kísérletek, saját technológiai fejlesztések eredményei. Fő motívuma az idő érzékelése és annak megértésére irányuló törekvés. Munkássága nemzetközileg is elismert, különleges esztétikájával az AI technológia egyre mélyülő elméleti vitáiban is hivatkozási pontként szolgál. A Berlinben élő neves videó- és fotóművész évek óta most először állít ki Magyarországon, a tárlaton legújabb sorozata látható.

Plasztikus észlelés és nem emberi lágyság
Vető Orsolya Lia: Gentle Radiation

Horváth Márk
A változékonyság, a deformáció, az átváltások és a hibridizáció megjelenítése lehet a kortárs esztétikai gyakorlat egyik fontos feladata, amelyben a művészet reagál az antropocén jelentette természetkulturális kihívásokra. Azonban éppen a földrendszertudományokra jellemző interdiszciplinaritás mutat rá, hogy a reakció talán nem elégséges.

A rejtőzködés házai
Szabó György: Az idő kereke

Cserhalmi Luca
Az, ami Dürert nyugtalanította és a melankólia érzését összegző műalkotás elkészítésére sarkallta, több száz év múlva is érvényesen jelenik meg, átszőve Szabó György egész életművét. Sokszor félreértjük ezt a fogalmat, és egyszerűen a rossz közérzettel azonosítjuk, pedig gazdagabb annál. Azt a homályosan megragadható érzést jelöli valójában, amikor megérzünk vagy még helyesebben megsejtünk valamit, ami túlmutat az anyagi világ igazságain, de a sejtésen túl már nem jutunk…

FLUMEN II.
Bánki Ákos kiállítása

Lisányi Endre
Bánki Ákos aktuális tárlatát a 2021-as, Flumen I. című kiállítás folytatásának tekinthetjük. A kiállításcím, ami egyúttal a bemutatott alkotások elnevezése is, elsősorban azt a különleges átéltséget idézi fel a nézőben, amikor az ember valósággal eggyé válik és együtt áramlik a végzett tevékenységgel, esetünkben a festéssel.

Hortus meus
Major Kamill kiállítása

Keserü Katalin
A Kálmán Makláry Fine Arts több alkalommal is bemutatta Major Kamill „írásos” és rácsszerkezetes képeit, reliefjeit és szitanyomatait, melyek az archaikus rendszerekbe vitt szenvedélyek-szenvedések révén egyéniek, felkavaróak és ismételhetetlenek. Major Kamill szerigráfiasorozatában a kert művészetmetafora lett. Sorozatának szándékosan latin címe mára titokzatossá vált, és egy saját hátteret hív elő.

Lufik, abúzus, mimikri
Hajgató Terézia tárlata

Sinkó István
A begyógyíthatatlan sebek injekcióstűnyomai, a kipukkadt, „Szeretlek” feliratú lufik, a szerepekbe kényszerítés attribútumai, a játékok és luftballonfigurák egyszerre vannak jelen Hajgató Terézia új tárlatán. Látszólag éles a váltása korábbi – székek mimikrivilágú környezetben megfestett – alkotásai és a mostani képei között. Ám – ahogy az alkotó is határozottan állítja – valójában ugyanaz ám másképpen. És más fajta képekben.