ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

A háború színháza
Emeric Lhuisset első egyéni kiállítása

TOBE Galéria
2024. május 8. – június 22.
Hogyan gondolkodhatunk a háborúról és annak ábrázolásáról? Emeric Lhuisset több mint 20 éve foglalkozik ezekkel a kérdésekkel; Théâtre de guerre (A háború színháza) című sorozatában 2010 és 2012 között egy kurd gerillacsoport mellett vizsgálta a konfliktus színpadra állítását és dramaturgiáját, míg a Last Water War című projektje 2016-ban Dél-Irakban egy eljövendő háborút kísérelt meg bemutatni.

Teltház
Csoportos kiállítás

Most, amikor igazán egyedül érzem magam, életre kel a ház. A bejárati ajtón innen és túl megmozdul minden tárgy: felemelik az ásót, lerúgják a lepedőt, kinyitják a csapot, és becsukják a hűtőt.

METALLURGIA
Lődi Áron kiállítása

1111 Galéria
2024. február 29. – március 29.
Akárcsak a vasércet, a közelmúltban az összeomlás szélére került Dunai Vasmű – éppen hetvenéves működése alatt – képes volt magába olvasztani a szocialista ipartól a posztfordizmuson át a jelenlegi reindusztrializációs programig, a progresszióelvű emancipatorikus modernista vízióktól az autoriter neoliberalizmusig, a szovjet geopolitikától a „keleti nyitáson” át az orosz-ukrán háborúig az elmúlt évtizedek politikaés gazdaságtörténetét.

Dancing with the SCOBY
Tollas Erik és Nagy Zsófia Magdolna kiállítása

Cairo Contemporary
2024. március 1. – március 29.
Tollas Erik és Nagy Zsófia Magdolna kombucha happeningjének fókuszában az idő megfigyelése áll, melyben az ellentétek összekapcsolódnak: a mozgás a mozdulatlannal, a műanyag az élő organizmussal, a látható a láthatatlannal, az installáció a csendélettel.

MUNKA/VERSENY
Vigh Violetta kiállítása

K11 Labor
2024. február 27. – március 21.
Vigh Violetta, a MOME Média design mesterszakának végzős hallgatója egyéni kiállításában a termelékenység hajszájának nyelvi és vizuális leképezéseit vizsgálja. Fő inspirációs forrásai a magyar szocialista ruhagyári dolgozók munkakörülményeiről szóló korabeli sajtóanyagok, amelyek egy eredménytáblákkal, százalékokkal, fegyelmezett testekkel és versengéssel teli világot tárnak elénk.

DOOMY
Mihályi Bálint kiállítása

MOM Kulturális Központ
2024. február 11. – március 31.
A Cziffra György Fesztivál keretében a MOM Kulturális Központ Reich Károly Galériájában évről-évről megvalósuló kiállítások folytatják azt a kezdeményezést, missziót, amelyet Cziffra György indított útjára 1973-ban. A Fesztivál zenei programjaiban a kezdetek óta kiemelt figyelmet fordít a fiatal tehetségek támogatására.

Et in Arcadia ego
Szilák Andrea Lilla kiállítása

Három Holló
2024. február 16. – március 1.
Az útját kereső embert életének folyamatos felülvizsgálatára szólítja fel a középkori formula: memento mori. A kiállítás címe összefonódik a memento mori képzőművészeti hagyományával, mely a lírában Vergiliusnál megjelenő Árkádia idilli képével kerül összefüggésbe, ezáltal a hangsúlyt a végzetkoncepció viszonylagos voltára, a világban uralkodó pozitív és negatív minőségek illuzórikusságára helyezi.

ECHO
Bálint Norbert-László kiállítása

Hybridart Space
2024. február 7. – március 1.
Bálint Norbert-László az ember önképével folytatott harcát járja körül ECHO című egyéni kiállításán. A mitológiában Ekhó a visszhang nimfája, akinek beszédkészségét egy átok kompromittálta: csupán a hozzá intézett utolsó szavakat tudta megismételni.

Életem fonala
Fülöp Tünde kiállítása

Cairo Contemporary
2024. február 02. – 2024. február 25.
Fülöp Tünde alkotásában Erik Erikson pszichológus által felállított pszichoszociális fejlődéselméletet ülteti át a textil nyelvére. Erikson Életünk nyolc szakasza címmel megjelent munkájára reflektálva egy-egy létrát egy-egy fejlődési szintnek feleltet meg. A fokok közötti részek egyfajta alternatív szövőkeretként szolgálnak, a közöttük megszőtt struktúrák pedig az énerőt jelképezik.

Korszintézis
Sütő Anna kiállítása

PUCCS Contemporary Art
2024. január 25. – 2024. március 01.
Jugoszláviába születni annyi, mint alkalmazkodni és egyensúlyozni. Az ország történetének része az aranykorszakból a háborúba, stabilitásból a teljes bizonytalanságba való átmenet, amelyet etnikai feszültségek, erőszak és az egykor egységes nemzet végső szétesése jellemez.

Meleg sugarak simogatják leszakított bőrünket
Sztefanu Marina és Fülöp Gergő kiállítása

1111 Galéria
2023. december 06. – 2024. február 16.
Sztefanu Marina és Fülöp Gergő művészpáros legújabb, Meleg sugarak simogatják leszakított bőrünket című kiállítása folytatja a korábbi kiállításaikkal már kijelölt alkotói irányt, egyszersmind finoman, de következetesen építkezik. Intim hangulatot teremtő environmentjeik egymással is összekapcsolódó meghitt történetek. Személyes és univerzális, művészeti és hétköznapi dilemmákra keresett spekulatív lehetőségek. Abszurd szituációk lírai megközelítése, egy a nyelvet megelőző kifejezésimóddal.

Testszerveződés
Mukus Roxána Bianka kiállítása

Puccs Contemporary Art
2023. december 14. – 2024. január 19.
Mukus Roxána Bianka a PTE Művészeti Karán szobrászművész szakon diplomázott. A textillel, mint szobrászati anyaggal, a covid járvány időszaka alatt kezdett el jobban foglalkozni. A Testszerveződés c. installációja az első ilyen nagyobb léptékű munkája.

A természet gyomrában
Linda Carrara kiállítása

Cairo Contemporary, Budapest
1071 Budapest, Lövölde tér 7.
2023. december 02. – 2023. december 31.
Legújabb munkáiban Linda Carrara festői látásmódja a valóság „vitalista” ábrázolása felé mozdult el. Az anyag és maga az alkotás, mint cselekvés a mű középpontjába kerül. Ebben az értelemben a létrehozott művek nem esnek egybe az általuk esetlegesen leírt dolgokkal, hanem inkább megalkotásuk metafizikai energiáját összegyűjtő élmény felidézésére irányulnak.

New Kids on the Wall
Resident Art Fair – karácsonyi képzőművészeti vásár

A 2018-ban debütáló Resident Art Fair kortárs képzőművészeti vásár immár kilencedik alkalommal kerül megrendezésre. Ahogy arra a vásár címe is utal, a kurátorok, Bánki Ákos és Schneller János ezúttal a pályakezdő képzőművészekre helyezték a hangsúlyt. A rendszeresen kiállító művészek mellé közel 40 új kiállítót hívtak meg, akik nagy része még soha nem szerepelt képzőművészeti vásáron, sőt legtöbbjük most debütál a kortárs műkereskedelmi piacon, azaz épphogy csak elkezdte művészi pályafutását. A vásár lehetőséget teremt a fiatalok számára egyfelől a bemutatkozásra, másfelől műveik értékesítésére.

Ugrás / JUMP
Enzsöly Kinga kiállítása

Enzsöly Kinga munkáiban a város és természet kapcsolódási pontjai, közös határterületei jelennek meg, melyen belül is leginkább az emberi életnek a növény- és állatvilággal, valamint a természeti jelenségekkel fellelhető párhuzamai kerülnek fókuszba. Így válnak képei szereplőivé mélytengeri lények, az üvegházak trópusi növényei, madarak, vulkánkitörések porfelhői vagy a szöcskék.