ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Figura Humana
Bereczki Kata, Hamerli Judit és Papageorgiu Andrea kiállítása

Garami Gréta

A lassan négy éve működő KGaléria legújabb kiállítása a tájkép, a városkép és a portré után most az emberi figura, az emberalak témáját járja körül három, a művészeti szcénában már nevet szerzett, érett, 40-es éveiben járó, női művész, Bereczki Kata, Hamerli Judit és Papageorgiu Andrea alkotásain keresztül. Mindhármuk művészetének középpontjában az ember áll; természetesen nemcsak mint figura, forma, test vagy művészeti motívum, hanem mint filozófiai és egzisztenciális jelenség.

Ikonkép és borítókép:
Bereczki Kata: Lesülés akril, vászon 100×140 cm

 

 

„Valaki szappanbuborékot fúj,
Mindegy most, hogy Isten, vagy kisgyerek,
Világokat kelt életre a száj,
Mely szappanbuborékot ereget.
És szállnak, libegnek a fényes gömbök,
És szétpattannak – s elnyeli az ég. –
Egy szappanbuborék is egy világ,
S egy világ is egy szappanbuborék.”
Reményik Sándor: Szappanbuborék

Papageorgiu Andrea: Leszel az nekem akinek szeretnélek  papír, vegyes technika  58×78 cm

Bereczki Kata: Arclemosó  akril, vászon  Pikszis Kultúrpont 70×70 cm

Az emberi alak ábrázolásának és az emberi tapasztalat kifejezésének szándéka egyidős a művészettörténettel, és annak egyik legalapvetőbb témája. Ugyanakkor a figurális festészet, a valóság visszaadásának igénye, az anatómiai hűség összekapcsolódott a hagyományos rajzi, mesterségbeli tudással is. Ez a klasszikus képzettség egy olyan komoly technikai szaktudást jelent, ami alkalmas arra, hogy bármilyen művészi szándék kifejezésének eszköze legyen.

A tökéletes szakmai tudással való megjelenítés mellett ezek a formák beszélnek az emberi test felépítésének, arányainak szépségéről vagy változásának, az idő múlásának nehézségéről is. A figuráik tele vannak pszichológiai elemzéssel, érzelmi intenzitással, sokszor önanalízissel, identitáskereséssel és belső kontemplációval. Olyan örökérvényű értékeket jelenítenek meg, mint a szépség, az egyetemesség, a fenségesség, és olyan múlhatatlan kérdéseket tesznek fel, mint az emberi szubjektum mibenléte vagy szerepe, sorsa a világban és a mindennapokban.

Hamerli Judit munkáin a tökéletességet és transzcendenciát képviselő körforma előtt egyetlen figura, többnyire ruhátlanul, sajátos mozdulatban áll. Gyerekeket látunk: kiskamasz fiút, nővé cseperedő tinilányt, a világ ismeretlenségébe fejest ugró vékony legényt. Alakjai légüres térben látszanak lebegni, ami egyben a jövő teljességét vagy akár az univerzum örökkévalóságát is megjeleníti.

Bereczki Kata: Újratervezés akril, vászon 140×100 cm

Volentem ducunt fata, nolentem trahunt című munkáján a fiú összevont szemöldökkel töpreng, mintha magán az élet mibenlétén, egész értelmén mélázna, kezében az inga a sors szimbólumaként rajzolja ki az élet lehetséges irányait. A kamaszlány nővé érő, de érzékiségtől mentes, tiszta aktja, kezében a szappanbuborék-fújóval, felhőtlen, az élet örömétől túlcsorduló álmokat teremt víztiszta, csillogó gömböket idézve meg.

Hamerli Judit apró tárgyai a síkképre applikálva kinyitják a festményt a harmadik dimenzióba. Az ontológiai kérdéseket érintő tartalom egyszerű, bagatell talált tárggyal párosul, és bár a tárgyak további jelentéssel rendelkeznek, mégis könnyed, popos hangulattal ruházzák fel az értelmezést. Az új alkotásokon pedig már maga a fotórealista pontossággal megfestett alak is kivágott, formázott elemként (shaped canvas) kerül a felületre, és továbbtágítja a festmény műfaját az objekt, a szobor irányába továbbemelve a korábbi munkáiból jól ismert caravaggiói fény-árnyék dekoratív és allegorikus szerepét.

Hamerli Judit: Napba nézni olaj, grafit, vászon 120x80x7 cm

Hamerli Judit: Túlcsordul az élet ╱ olaj, grafit, vászon ╱ 150x80x9 cm

Papageorgiu Andrea alkotásain leszűkített terekbe sűrítve, háttérmotívumok és narratíva nélkül, egyértelmű fókuszban és általában életnagyságban jelennek meg az emberi alakok, sokszor kissé megcsonkítva, a kompozíció keretei által egy-egy részletet levágva vagy akár szellemként üresen, színek nélkül hagyva, megteremtve a lehetőséget a befogadó számára a hiány kiegészítésére. A korábbi markánsabb, karakteresebb és vad energiáktól feszülő képeiben nőalakjai szinte egy másik létben, szédületben mozognak. A valóságtól teljesen eltérő, megfordított fény- és színvilágban, éles kontrasztokkal, zaklatott faktúrával, sokszor durva zsákvászon hordozón megfestve. Olyan erős expresszivitás és intenzív élmény tapasztalható ezeken a munkákon, ami brutálisan kényszeríti a nézőt az érzelmi azonosulásra.

Az újabb képeken az erős nőalakokat finomabb, nőies, poétikus, egyben titokzatos szereplők váltják fel, akiknek tevékenysége és környezete is intimebb: fekszenek, ülnek, olvasnak, pihennek. Nem mozognak és nem morognak. Nem kifelé lázadnak, hanem belefelé fordulnak. Ebben a belső tájban pedig az akvarellfestmény Andrea keze alatt tavaszi virágzástól burjánzó színmezővé transzponálódik. A szokatlan nézőpontból, különleges rövidülésekben ábrázolt figurák ezer színárnyalat és átmenet metamorfózisában, szűk térben ugyan és magukban, mégis az emberi kapcsolatokról, az összetartozásról, a bizalomról és a szeretetről beszélnek.

Papageorgiu Andrea: Itt vagy velem ╱ papír, vegyes technika ╱ 23×136 cm

Bereczki Kata most kiállított, új festményein továbbra is a színgazdag, dekoratív, látszólag derűs, strandos környezetben vagyunk. A háttér nagy része – a másik két alkotóhoz és a korábbi munkákhoz hasonlóan – most is üresen marad, időtlen és konkrét helyszín nélküli közeget teremt. Nincsen térmélység vagy apró táji motívumok, absztrahált, homogén, egyenletes mezőkből álló háttereket, sziluettszerű formákat látunk, ami a figurákra, az emberre tereli a figyelmet. A háttér mellett – a tőle megszokott módon – a plasztikusság, a tónus, az egyéb összetevők és nem utolsó sorban az arcok részletei is hiányoznak. A test és a forma egészére és a finoman, alig felfedezhető, mégis tartalomban gazdag, kifejező mozdulatokra, pózokra összpontosít. Ez a közeg itt is nyitva hagyja a szereplők kilétét és a kép történetét. Az embert magát állítja a képek középpontjába, és szimbolikus szintre tereli át az értelmezést. Belső tájakon, belső strandon járunk: a ruhátlan test a lecsupaszított, kiszolgáltatott énünk képviselőjévé válik.

Ahogyan az életközepi válság kizökkenti az embert az egyensúlyából, Bereczki Kata ugyanúgy billenti ki új festményeit művészetének korábban megszokott stílusából. Síkban tartott, tiszta színekkel kitöltött, harmonikusan zárt kontúrú, békés alakjait egy dekonstruktív, romboló gesztussal írja felül: leönti, összecsorgatja vagy hatalmas vérvörös ecsettel húzza át őket. Egy strandtörölközőn szétfröccsenő fagylalt, ami örökre foltot hagy. Egy szétpattanó strandpapucs, ami lifeguard után kiált. Vagy a tükrön lecsorgó tisztítószerrel lemosott önmagunk – mindennapi történetekbe burkolt, egy kis humorral is fűszerezett, sorsfordító élethelyzetek. Bereczki Kata munkáin, ahogy az életben is, egymásnak feszül a megtervezett és a kiszámíthatatlan, a jelentéktelen és súlyos, az elmúlás és az újratervezés.

▬▬▬▬
KGaléria,
2024. május 15. – június 21.