ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

A fontosság a részletekben rejlik
Hegedűs 2 László kiállítása

Képiró Ágnes
Képírónak születni egy képzőművész számára az egyik legnagyobb megtiszteltetés, egyben pályadetermináló. Főleg ha egy alkotó tradicionálisan hordja magában e vezetéknevet. Hegedűs 2 László nemcsak tevékenységében, hanem nagyanyai ágon is e családi név nomen est omen hordozója. Alkotói pályája elején a művész maga is fontolgatta a névfelvételt.

Hegedűs 2 László a hetvenes évek közepén vált ismertté a hazai képzőművészeti életben: első önálló tárlata 1975-ben került megrendezésre Kecskeméten. Munkáival 1980 óta rendszeresen jelen van hazai és külföldi kiállítótermekben. A sokoldalú, multimediális művész alkotásaiban legfontosabb a montázselv és -technika. Kompozíciói – ahogy ezt neve is jelzi – gyakran kettősségekre, ellentmondásokra épülnek, melyek szigorúan kiszámított rendjében egyszerre jelennek meg a mikro- és makrovilág elemei.

A szocialista szürrealizmus titokzatos bája című, Hegedűs 2 által vizuális szimfóniának nevezett projektje a 2017-es brüsszeli és prágai bemutatót követően 2019 március-áprilisában az újbudai Karinthy Szalonban került megrendezésre. A Budapest Fotó Fesztivál és a Budapest Art Week keretében megvalósult hazai ősbemutatón a teljes anyagnak mintegy egyharmada került bemutatásra. A 26 kiállított tárgy két sorozatra és két különálló, a koncepcióba szervesen beilleszkedő elemre osztható. Valamennyi kiállított objektum témája a szocializmus időszakának víziója. Szürreális képmontázsaiban olyan vizuális üzeneteket vesz alapul, amelyekkel a szocializmus korában a mindennapokban találkozhattak a szemlélők.

A szürreális elemekké változtatás formailag két módon történik: a rézkarc alapú, digitális grafikai sorozat egyes képein olyan témákat kapcsol össze, amelyek látszólag nincsenek egymással összefüggésben. Az eredeti grafikák alkotói ismeretlenek, sokszorosított példányai üzemek, gyárak, kultúrházak folyosóit díszítették az államszocializmus korában. A képmezőkbe beleépített, oda nem illő állatok (zsiráf, béka, kacsa, polip, őz) és az eredetileg propagandacélra készített nyomatok témájába ideológiailag be nem illő elemeket (Elvis, gitározó Lenin) a képmezőből kilépve, a rézkarc vonalasságát mintegy vizuálisan megismétlő hangyamotívumokkal fokozza. A szegedi dóm előtt a Szabadtéri Játékok színpadépítő munkásainak karca kilóg a sorból, hiányzik belőle a politikai propaganda. Hegedűs 2 a montázsszerkesztésben rá jellemző eltolásokat itt is alkalmazza. Minden grafikához tartozik egy szövegrész, mely mozgalmi dalok vagy az Internacionálé egy-egy sorát idézi, végül mind az egyik legismertebb olasz partizándal refrénjével zárul („bella ciao, bella ciao …”). Itt teremtődik meg leginkább a vizuális szimfónia dallamokkal átitatott zeneisége.

A kiállítótér fotómontázsain – ellentétben a rézkarcok motívumaival – a képek saját kelléktárából emel ki motívumokat, és ismétli azokat ráhelyezésekkel, eltolásokkal. Sorozatához egy szovjet kiadvány illusztrációs anyagát vette alapul, mely a 60-as, 70-es évek korát idézi. Hegedűs 2 László kedvelt motívumai a gömbölyded gyümölcsök, melyek a kétdimenziós felületeken a kör alapforma megsokszorozásával „pöttyözik” vidámmá egy letűnt korszak terhelt világát. A levitáló almák és meggyek, barackos ládák sorát egészíti ki egy különálló montázson egy mesterséges kerek formának, a lámpának az emberi arcok helyére illesztése. A többnyire fekete-fehér eljárással készült fotómontázsok sorából kitűnik két színes, agrár témájú fotó és egy búzatáblán szemlélődő, öltönyös káderekről szóló – a búzamezőn szemlélődő Rákosi fotóját idéző – fekete-fehér sorozat, melyek a kétosztatú tér kisebbik, belső egységében kaptak helyet egy Lenin-plasztika és a Nagy Fehérvári Árvíz társaságában. A tereket összekötő, 27. kiállítási elem, a vörös szőnyeg színében a Szovjetunióra utal, de a díjátadók és a politikai protokoll kiegészítő elemén – korszaktól és ideológiától függetlenül – lépkedni megtiszteltetés. Hegedűs 2 keskeny, vörös szőnyege a pártirodákban és a közintézményekben unalomig ismételt Pátzay Pál Lenin-szobor másolatának parafrázisához vezeti a látogatót, aki úgy süpped bele lépésről lépésre a puha szőnyeg szálaiba, ahogy az elnyomásokkal teli rendszerben benne élt a kor embere. A heggesztőszemüveges Lenin portrészobrát 3D-nyomtatóval készült, a rézkarcokról ismert hangyák népesítik be. A plasztika elé helyezett, cseresznyét tartó szögletes forma merev kiszámítottságában ellentételezi mind a gyümölcs vékony, finom szárát, mind a Lenin-fej és alkalmi szemüvege íves formáit. A szögletes, M vagy fekvő E betűre emlékeztető forma mögött nem érdemes mögöttes jelentéstartalmat keresni, mindössze kompozíciós elem, a lágy formák kontrasztjául szolgál.

A Nagy Fehérvári Árvíz című, 7 perc hosszúságú fiktív dokumentumfilm Leninnel egy térben a kiállítási koncepció záró egysége. Az 1997-ben Hegedűs 2 László által rendezett filmhez Esterházy Péter írt és narrált szöveget. 1989-ben egy 45 lapból álló mappát készített Hegedűs 2 Esterházy Péter előszavával. A 80-as évek végének rendszerváltó közhangulatát idéző fiktív sorozat, majd az ebből készült dokumentumfilm egy soha nem létezett árvízről szól.

Hegedűs 2 László munkái mögött ne keressünk politikai tartalmat vagy aktuálpolitikai áthallást. Kiállított műveinek valamennyi látványeleme a művész szándéka szerint a vizualitást szolgálja, melyből a befogadó óhatatlanul egy koridéző, fanyar humort árasztó hangulatot visz tovább magával a kiállítótérből, megállapítva, hogy az alkotó vizuális vizsgálódásainak végeredménye minden vonatkozásban egyéni és eredeti.

 

(A cím Helena Musilová, a Prágai Nemzeti Galéria és Kampa Múzeum művészettörténészének Hegedűs 2 László 2017-es, prágai kiállítását megnyitó beszédéből származik.)

 

Karinthy Szalon,

2019. márc. 26. – ápr. 19.

Pin It on Pinterest