ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Cyber-szakrális momentumok
Interjú Vass Szabolccsal

Sirbik Attila

„Ha türelemmel gondolkodom ezekről a mondatokról, az jut eszembe, milyen furcsán is tudunk mi szeretni. Akár valamit, akár egymást. Mi, vajdaságiak, mi, magyarok. Mintha zsigerileg lennénk képtelenek a szeretettel, gyengédséggel való nevelésre. Ironikusak vagyunk, cinikusak, szemrehányunk, kioktatunk, puszta jóindulatból marjuk egymást gúnnyal, mintha ki lennénk fordítva, a húsunk lenne a bőrünk fölött, hogy aztán könnyen mutassuk meg mégis, hol van a gyenge pontunk: az egész felületünkön. Mintha ki lennének fordítva a mondataink is, a szeretetünk is. Gúnnyal, cinikusan adjuk át egymásnak a tudásunkat, ironikusan osztjuk meg a gondolatainkat. Ha ebből a szemszögből nézzük a Rokon Ilonka-képeket, láthatjuk: egy ember életének összes jó tanácsa megtalálható rajtuk. Intések, óvások, értékrend, iránymutatás.” (Terék Anna)

Vass Szabolcs: Rokon Ilonka evangéliuma ╱ 2021 ╱ Forum ╱ 180 oldal

Vass Szabolcs: Rokon Ilonka evangéliuma ╱ 2021 ╱ Forum ╱ 180 oldal

SA Ki Rokon Ilonka, hol és mikor ismerkedtél meg vele?

VSz A Rokon Ilonka Copyright egy kamu Facebook-oldal: egy idős, digitális bevándorló fiktív karaktere (másolata), aki a saját lelkiállapotát a digitális giccsben érvényesíti, miközben idézeteivel verbális csomópontokat (kliséket, állandósult szókapcsolatokat) tár fel. Az oldal látogatói, valószínűleg a ráismerés öröme miatt, kommentárokkal (hozzászólásokkal) gazdagítják a kollázsokat, ezáltal pedig egy közösségi produkcióvá válik, ami a nyelvkutatáshoz (is) forrásanyagot generál. A giccset a TAKT művésztelepen adták meg témaként. Itt gondoltam át először velősen, hogyan is lehetne a giccs kérdéskörére (tárgykörére) művészeti alkotást létrehozni úgy, hogy a giccs maga az antiművészet legyen. Válaszul jött létre ez a profil. Ilonka nyelviességét nem megismerni, hanem felismerni kellett, azután alaposan megfigyelni, a név pedig már a branding része volt. A felgyülemlett anyagot végül témakörökbe foglaltam, így született meg a nemrég megjelent, Rokon Ilonka evangéliuma című könyv.

Vass Szabolcs: Rokon Ilonka evangéliuma ╱ 2021 ╱ Forum ╱ 180 oldal

SA Az Újvidéki Művészeti Egyetem diákja voltál, majd a Pécsi Képzőn is tanultál egy ideig, jelenleg Angliában élsz. Képzőművészeted egészen másfelé tendál, mint a Rokon Ilonka-projekt.

VSz A művészetem eklektikus, és nem összefüggő (festészet, rajz, kerámia, performansz, gumiszobrok, digitális giccs stb.). Természetes, hogy a környezetem hatással van rám (például a giccsel akkor foglalkoztam, amikor Kishegyesen, falun éltem), de úgy érzem, a gondolkodásom meghatározó irányvonala mindig az iparművészet volt. Megítélésem szerint a szimbólumhasználat, erősen tükröződő szociális érzékenység és társadalomkritika jellemzi a munkáimat. Olyan alkotások létrehozására törekszem, amelyek valósághűen (hitelesen) prezentálják az identitásunkat, valamint társadalmi és politikai problémáinkat egyaránt.

SA A Rokon Ilonka egyfajta nosztalgiát is ébreszt benned, vagy inkább az ironikus távolságtartásról szól?

VSz Patrik Ouředník cseh író könyvének (Europeana – A huszadik század rövid története) példáját követve hasonlóan távolságtartó felfogással igyekszem görbe tükröt tartani, mint egy természetfilmes narrátor. Távlatból próbálom feljegyezni a viselkedésmintáinkat, mindeközben pedig nincs szándékom elítélni vagy felmagasztalni bizonyos emberi értékeket.

Vass Szabolcs: Rokon Ilonka evangéliuma ╱ 2021 ╱ Forum ╱ 180 oldal

Vass Szabolcs: Rokon Ilonka evangéliuma ╱ 2021 ╱ Forum ╱ 180 oldal

SA A giccs megtévesztő. Számos különböző szinttel rendelkezik, s néha egészen magas színvonalú ahhoz, hogy veszedelmes legyen az igazi világosság naiv keresőire nézve.

VSz Szerintem a giccs mindenhol jelen van, például a megfelelni akarás vágyával mi, művészek is meghazudtoljuk önmagunkat; úgy próbálunk betörni a piacra, ahogyan a giccs próbálja lekoppintani és tömeggyártani, automatizálni a divatot. Ugyanakkor az egyik fő faktora, a szentimentalizmus mint az élmény szimulációja könnyen csapdába ejtheti az alkotót, a minél könnyebb (illetve gyorsabb) tapasztalatszerzés szükségletének következményeképpen.

SA A Rokon Ilonka evangéliuma esszenciája az autentikus népi zamat?

VSz Nemzeti identitásunk fókuszában túlnyomórészt a folklór áll, emellett a klisék is meghatároznak bennünket, mivel a társadalmi lélekjelenlét hordozói, mint maga a nyelv. Ezért a Rokon Ilonka evangéliuma a vajdasági törzsi univerzumot, a vidéki realizmust és a tudatos konzervativizmust mutatja be.

Vass Szabolcs: Rokon Ilonka evangéliuma ╱ 2021 ╱ Forum ╱ 180 oldal

Vass Szabolcs: Rokon Ilonka evangéliuma ╱ 2021 ╱ Forum ╱ 180 oldal

SA A giccs nem marad meg a város határai között, ahol született, hanem kiáramlik vidékre is, elsöpörve a népi kultúrát?

VSz Véleményem szerint a giccs jobban tud érvényesülni vidéken, ahol rendkívül erős a közösségi érzés, amely (szinte) beledermed ebbe a stílusirányzatba. Nem szereti (és nehezen fogadja be) az ismeretlent, a biztonság szolgálatában áll, és közben tudja, hogy a folklór is közösségi akaraton alapszik, így nem veszélyezteti azt. A folklór párhuzamosan együtt tud létezni a giccsel, egyfajta törzsi túlélés ez.

SA A Rokon Ilonka esetében mi volt előbb, a kép vagy a szöveg?

VSz A szöveg, majd a kép később evolválódott hozzá. Vizuálisan igyekeztem imitálni azokat a cyber-szakrális, pihentető momentumokat (mozzanatokat), amelyek angyalkákkal és madárkákkal díszített idézetekkel kívánnak andalítóan kellemes, hétfő délutáni kávézást.

Vass Szabolcs: Rokon Ilonka evangéliuma ╱ 2021 ╱ Forum ╱ 180 oldal

SA Reneszánsz szobrok, rosszul renderelt digitális képek, furcsa reklámok, giccses szaxofonszólók, citerazene. A vaporwave egyszerre vizuális és zenei irányzatként összehozta ezeket a dolgokat, de hogy lesz ebből kapitalizmuskritika? Merthogy a Rokon Ilonka kicsit az is, nem?

VSz Igen, mivel a giccs köré épül. Etimológiailag a giccs a német „verkitschen” szóból ered, melynek jelentése „olcsón eladni”. Nyilvánvalóan kereskedelmi természetű, az egyediségét elveszíti, mivel kellően felhígítja az eredetiséget, eközben megpróbál a lehető legtöbb módon és szinten hatni az érzékszervekre, hogy mindenkinek eladható legyen. Egy gondolatban összefoglalva: a szellemi lusták szórakoztatását szolgálja.

SA Meg egy kicsit retrofuturizmus is.

VSz Egyértelműen retrofuturizmus. Az idősebb nemzedék médiahasználati sajátossága, hogy a giccset digitalizálta, ezzel megteremtve a „cyber barokk” fogalmát, ami az egyre egyszerűbbé váló képalkotó szoftverek által teljesen elburjánzott. Most már nincs szükség rá, hogy minden fűszálat egyenként vigyünk fel a vászonra, elég ha digitálisan, pár kattintással megcsináljuk; így bárki magabiztos dilettáns alkotó lehet egyik pillanatról a másikra. A giccs tiszta és rendszerető, tehát ezzel a korszerű módszerrel még inkább érvényesülni tud: nem csöpög, nem folyik szét a festék, nem kell felmosni, mivel nincs valódi műterem.

Vass Szabolcs: Rokon Ilonka evangéliuma ╱ 2021 ╱ Forum ╱ 180 oldal

Vass Szabolcs: Rokon Ilonka evangéliuma ╱ 2021 ╱ Forum ╱ 180 oldal

SA „All that is solid melts into air” – Marx és Engels a párametaforát használta annak szemléltetésére, hogy a polgári kapitalizmus úgy számolta fel a korábbi megcsontosodott normákat és viszonyokat, hogy az új rend a folyamatos változás, az illékonyság lett. Rokon Ilonka az új rend szülötte?

VSz Azon rend szülötte, amely a giccses életstílus bálványozásában fejeződik ki; ő ennek a szigorúan meghatározott rendnek a megőrzésére esküdött fel. Ösztönösen védekező hajlamának következtében elítéli az igazság nyitottságát, az eretnekség lehetőségét véli felfedezni mindenben. Ezért ez az új rend inkább moralisztikus, mint filozofikus.

▬▬▬▬
Vass Szabolcs: Rokon Ilonka evangéliuma
2021, Forum, 180 oldal