ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Fedő és fedett
Matzon Ákos kiállítása

Szegedy-Maszák Zsuzsanna
Matzon Ákos Fedő és fedett című sorozata – füzére – logikus továbbgondolása eddigi munkásságának, szürke alapú, vékony dőlt vonalkázásokkal szabdalt festményeinek, a párhuzamos vertikális hasábokból épített reliefképeknek és a magasra nyúló, évekig módszeresen gyűjtött vetőkből vagy gyalukból épített installációknak. Az épített szó nemcsak a művek konstruktivista szerkezetére, esetenként eleve létező fa elemekből összerakott voltára, hanem Matzon építészeti múltjára, építész képzettségére is utal. A művészettörténetben a tér és a mélység síkbeli ábrázolását gyakran építészeti gyakorlattal is rendelkező alkotók változtatták meg elemeiben. Brunelleschi és Alberti hozták létre azokat a konvenciókat, melyeket évszázadokig megkérdőjelezhetetlennek hittek. A művész dolga a konvenciók megkérdőjelezése. A térérzékelésünk különböző jellegű és különböző erősségű. A művész tehetsége, hogy az általa érzékelt teret, az ő látásán keresztül látottakat számunkra is láthatóvá teszi. Míg az építész elsősorban mindig térben gondolkozik, a festőnek mindig számolnia kell a síkfelülettel. Matzon Ákos építész térérzékelésével láttatja velünk az általa megkérdőjelezett konvenciókat.

Matzon Ákos: Fedő és fedett _8617, 2018, akril, vászon, 20×70 cm

A festmények térbeli jelenlétét biztosítja már a rétegelt lemezre applikált vászon, melyet a paszpartu szintén átfestett vászonnal bevont lemeze ismétli. A festő előtt a képen belüli térérzékeltetésnek számos lehetősége létezik. Egyik módja a mozgásban rejlik: vagy mi, a szemlélők mozdulunk el, vagy a teret, esetleg egy térbeli alakzatot mozgatunk meg, hogy érzékeljük a mélységet. A harmadik lehetőség, ha a teret vagy a térbeli alakzatot megvilágító fényforrás mozog, mely esetben az árnyékból, annak változásából tudunk visszakövetkeztetni a harmadik dimenzióra. A Fedő és fedett festmények széles sávjainak elmosódott szélei itt, mint a korábbi relief-képek térben kiemelkedő hasábjainak mozgó, változó, bizonytalan árnyékai jelennek meg.

Matzon Ákos: Fedő és fedett _8590, 2019, akril, vászon, 50×50 cm
Fotó: Berényi Zsuzsa

Matzon Ákos jelen sorozata új fejezet az életműben, a szürke árnyalatai mellett megjelennek az erős pirosak, kékek és a művész által ’kritikus’-nak nevezett sárgák és zöldek. Ebben a sorozatában a térérzékeltetést színekkel is kiegészíti Matzon. Kilép az építészeti szürke árnyalatok világából és belép a kolorista festőébe, bár a felület felszínén, a durva szövésű vászon faktúrája révén, ismét a formáé, a térbeliség érzékeltetéséé az utolsó szó. Ez a csaknem ötven darabból álló műcsoport másként is újszerű az életműben: a térben létező, egymást keresztező és egymást fedő sávok szövete mögött eltűnt a korábbi alkotásokra jellemző homogén háttér.

Matzon Áko: Fedő és fedett 8571, 2018, akril, vászon, 20×70 cm
Fotó: Berényi Zsuzsa

Mint egy vázlatfüzet lapjain, a nagyjából két éve kezdett sorozat darabjainak elképzelhetjük a kronologikus sorrendjét: hol bukkant föl először az oxid vörös, hol dőlt el a vertikális sáv nem csak egy, hanem két ellentétes irányba is, hol váltott a művész fekvőről álló arányú képmezőre. A sorrend azonban előttünk nem ismert és újra és újra átrendezhető, ezáltal – a művész által nagyrabecsült Klee zeneiséget előidéző alkotásaihoz hasonlóan – ritmust kölcsönözve a sorozatnak, és létrehozva egy rendetlen rendet.

 

Klebelsberg Kultúrkúria,

2019. november 9.

Pin It on Pinterest