ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Az xtro realm művészcsoport megalapította az ACLIM! Klímaképzeleti Ügynökséget – a valóság és a fikció határán egyensúlyozó metaszervezet első nyilvános prezentációja pedig egészen június 19-ig látogatható a Horánszky utcai A.P.A. Galériában. Zilahi Anna, Süveges Rita és Horváth Gideon most is egyszerre jelennek meg kutatóként, kurátorként és kiállító művészként – ez alkalommal viszont felkért ügynökeikkel, Csillával, Ulbert Ádámmal, Kaszás Tamással és Cséfalvay Andrással együtt foglalkoznak a „klímaképzelet felszabadításának” programjával.

xtro realm: ACLIM! ╱ The Orbital Strangers Project ╱ 2021 ╱ A.P.A. Galéria ╱ Fotó: OFF-Biennále Budapest

xtro realm: ACLIM! ╱ The Orbital Strangers Project ╱ 2021 ╱ A.P.A. Galéria ╱ Fotó: OFF-Biennále Budapest

Az ACLIM! lényegében az xtro realm korábbi munkájának folytatása, amely a globális ökológiai válság problémáját a kortárs, emberközpontú gondolkodás kritikáján, a transzdiszciplináris tudásmegosztás kísérleti gyakorlatain keresztül közelíti meg, és igyekszik a klímaválsághoz kapcsolódó, elsősorban tudományos és filozófiai felvetéseket helyi kontextusban is értelmezhetővé tenni. Ami viszont talán fontosabb, hogy az ACLIM! kiterjeszti és el is mélyíti a csoport eddigi gyakorlatát – nemcsak a tudományos igényű kutatás és a művészi együttműködések irányába, de a hét művészeti kutatáson keresztül a másvilági tudások felé is.

A kiállítás első terében mintha egy tényleges ügynökségi irodába lépnénk. A fogadópult mögött, (amin az ACLIM! anyagai mellett az xtro realm korábbi projektje, az extrodaesia is elérhető) a falra installált hálózatábra rajzolja fel és kapcsolja össze a projekt elméleti kulcsfogalmait, a Klímaképzelet Reader témáit és a részt vevő művészek témáinak alappilléreit. A falon négy, nagyjából félórás videóinterjú forog, amelyeken az ACLIM! vezetői egy-egy környezetpszichológus, evolúcióbiológus, rendszerökológus és ökológiai közgazdász szakemberrel bontják még tovább a fenti ábra fogalmait. De ahogy az extrodaesia antienciklopédia, úgy az ACLIM! antiügynökség. Az ügynökség (mint a vállalati világ egyik legalapvetőbb manifesztációja) csak felszíni réteg, amely alatt nem pusztán a modell kritikája, de annak tökéletes ellentéte valósul meg. Vagyis feloldódó kategóriák, horizontális együttműködések, metaforikus kapcsolatok és új tudások bábeli zűrzavara. Ez a zavar viszont csak látszólagos, a különböző szálak pedig éppúgy felfejthetők, mint a videóinterjúk kezdetben egymásba olvadó hanganyaga – a beszélgetés rögtön kitisztul, amint közvetlen a plafonra installált hangszórók alá állok. Az egész csak figyelem kérdése.

xtro realm: ACLIM! ╱ The Orbital Strangers Project ╱ 2021 ╱ A.P.A. Galéria ╱ Fotó: OFF-Biennále Budapest

xtro realm: ACLIM! ╱ The Orbital Strangers Project ╱ 2021 ╱ A.P.A. Galéria ╱ Fotó: OFF-Biennále Budapest

A klímaválsághoz kapcsolódó diskurzus eleve nehezen megközelíthető, hiszen olyan fogalmakkal operál (klímaszorongás, reziliencia, ökofeminizmus, kapitalocén), amelyeknek nincs egyszavas fordítása. Figyelni kell, méghozzá hosszan. Az ACLIM! hét kutatásalapú és tudományterületeken átívelő művészeti projektje egyben egy olyan szabad figyelemjáték hálózata is, amely a szokásos katasztrófa- és bűntudatdiskurzus helyett a pozitív utópiák felé nyit ajtókat. Méghozzá sokat. Az irányok pedig szabadon választhatók. Itt minden mű lényegében egy-egy hosszú és elmélyült kutatás sűrített, vizuális modellje – olyan kutatásoké, amelyekben a művészeti tudás, a tudományosság, az intuíció, az érzelemvilág vagy a testi tapasztalat horizontálisan kapcsolódik össze. Így a mi és az ők, az emberi és az emberen túli tudások kategóriái feloldódva, egyetlen ismereti halmazban jelennek meg, s a klímaválsághoz kapcsolódó témák sem annyira a és a gonosz megszokott (modernista felosztásokra épülő) harcaként van bemutatva, sokkal inkább neutrális állapotként – ez pedig utat nyit a jövő elképzelése számára.

xtro realm: ACLIM! ╱ The Orbital Strangers Project ╱ 2021 ╱ A.P.A. Galéria ╱ Fotó: OFF-Biennále Budapest

xtro realm: ACLIM! ╱ The Orbital Strangers Project ╱ 2021 ╱ A.P.A. Galéria ╱ Fotó: OFF-Biennále Budapest

A klímaképzelet felszabadítása mint az ACLIM! központi célja összefonódik a címben is megjelenő ágencia fogalmával. Ha úgy tetszik, az ügynökségi modell kritikus szójáték (agency: ügynökség; ügynök: ágens), amely a cselekvőképesség valós jelentéséről gondolkodik. Méghozzá úgy, hogy nem akar megoldást nyújtani, illetve a megoldást épp az elképzelés gyakorlatában, az elképzelés puszta lehetőségében látja – legyen szó egy amatőr természetbúvár herbáriumáról, a kőolajkitermelés eljárásairól, a szalamandrák kihalásának történetéről, a petrokultúra mezőgazdasági jelenlétéről, az eltűnő tihanyi visszhangról, rég kihalt fajok személyes elbeszéléseiről vagy sámánisztikus tudásokról. A kiállítás maga is egy organikusan alakuló testhez hasonlít itt-ott átrendezett részletekkel, kiegészítésekkel a kutatási anyagokat bemutató polcokon. Ahogy az xtro realm az elmúlt években szervezett gyárlátogatásai, beszélgetései, olvasókörei és más diszkurzív eseményei, az ACLIM! maga is egyetlen, folyamatban lévő kutatás. Az pedig, hogy ez a kutatás mennyire válik hozzáférhetővé, nagyrészt a látogató figyelmén múlik. És beszélgetéseken.

▬▬▬▬

xtro realm: ACLIM! ╱ The Orbital Strangers Project

A.P.A. Galéria

2021. április 23. – június 19.