ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Óh, Planta Professora!
OFF-BIENNÁLE 2021 ╱ Igor és Ivan Buharov Revolúcióparabotanika című kiállítása elé

Nemes Z. Márió

Az igazság nem attól függ, hogy hányan mondják, hanem az igazság mibenlététől függ. És nekünk igazunk van. És köszönöm.

Dr. Grespik László

Kevés olyan dolog van a világon, amellyel kapcsolatban az ókortól napjainkig annyi dezinformációt, elhallgatást és szándékos bagatellizálást lehet tapasztalni, mint amit gyűjtőnévvel hungarofuturizmusnak neveznek. Ez ugyanis olyan jelenségekkel és azok gyakorlati hasznosításával foglalkozik, amelyek katonai, hírszerzési, ipari, gyógyítási és sok más vonatkozásban kiemelkedő jelentőségűek. A jelenlegi ismereteink szerint a hungarofuturizmus a posztmagyar szervezet egyik terméke, amely nélkül nincsen posztmagyar élet. Legfőbb jellemzői közé tartozik a bioelektromosság, a biomágnesesség és az aura formájában megnyilvánuló sugárzóképesség.

Igor és Ivan Buharov: Revolúcióparabotanika ╱ 2021 ╱ kiállítási látkép ╱ OFF-Biennále Budapest ╱ Fotó: Orbital Strangers Project, Aknay Csaba ╱ OFF-Biennéle Budapest Archívum

Mészöly Miklós a Film című regényében írja, hogy addig folytatjuk, ameddig nyersanyagunk van, bárkibe, bármibe kerül is. A Buharov testvérek addig folytatják, ameddig a kozmikus honfoglalás tart, hiszen erőforrásaikat a posztmagyar szervezetben termelődő hungarofuturizmus biztosítja, melyet bioelektromosság formájában sugároznak filmre. Ezek a hungarofuturista filmek, köztük a Melegvizek országa, labirintusként értelmezhetőek, amit mi építettünk, aztán beleestünk, és nem tudunk kimászni, mert a harmadik szemet csukva építettük. A Szíriusz információt sugároz nekünk, ami segít a menekülésben, segít megtalálni a kiutat. Kétezer évvel Krisztus előtt kezdődött, a helladikus korban vagy talán a mükénéiben. Olyan jó építészek voltunk, hogy a labirintus kijárata folyamatosan változtatta a helyét, így hát nem volt kijárat, hiszen a képlabirintus, a nemzeti tudattalan, ez a világ, él.

Igor és Ivan Buharov: Revolúcióparabotanika ╱ 2021 ╱ kiállítási látkép ╱ OFF-Biennále Budapest ╱ Fotó: Orbital Strangers Project, Aknay Csaba ╱ OFF-Biennéle Budapest Archívum

Mintha-környezet, mintha-lényekkel, mintha-történelem, mintha-civilizáció mintha-történetekkel. De az a nemzeti „Én”, amelyre mindez vonatkozik, nem egyszerűen az egyedüli valóság, az egyedüli létező, hanem valóságon túli létező, fantasztikus egzisztencia. Az import-export folyamatok a képek segítségével mennek végbe, de ehhez pontosan le kell mérni az Én fantasztikumát, melyet a Buharov testvérek az anarchométerrel végeznek el. Az anarchométer a spirituális narkoterrorizmus eszköze. Ha minden kép egy gomba, akkor a néző a valóságon túli néző, aki a nemzeti tudattalan labirintusában reprodukálódik. Elérkezik az állapotkommunikáció, az emocionális „megértés”, a szatori, a megvilágosodás politikai-esztétikai lehetősége egy távoli, még ismeretlen, de mindig már itt lévő utópikus térben: a xenotópiában.

A Szovjetunió összeomlásakor már mintegy 120 hungarofuturista kutatóintézet működött, amelyek túlnyomó többségét az úgynevezett számozott, tehát semmilyen más néven nem említett és semmilyen publikált térképen nem szereplő, szigorúan titkos településeken s többnyire atombiztos földalatti bunkerekben rendeztek be. De a kulturális-politikai tektonika megváltozása miatt az underground a felszínre került, illetve minden, ami valaha fent volt, régi-új Atlantiszként merült el. Ahogy lent, úgy fent, ahogy fent, úgy lent. Az utópia bunkerei megnyíltak, aztán beleestünk, és nem tudunk kimászni, mert a harmadik szemet csukva építettük.

Igor és Ivan Buharov: Revolúcióparabotanika ╱ 2021 ╱ kiállítási látkép ╱ OFF-Biennále Budapest ╱ Fotó: Orbital Strangers Project, Aknay Csaba ╱ OFF-Biennéle Budapest Archívum

A neoavantgárd spórái már Krisztus előtt is jelen voltak, a helladikus korban vagy talán a mükénéiben, amikor Kaltes asszony földjéről megérkeztek az első gombatelepek. Mert Krisztus egy hungarofuturista gomba. A mesternövények egyike. Akárcsak Lenin, akik elolvad a nyelvünk hegyén. A nemzeti tudattalan katonai-művészeti-földönkívüli komplexum, de grammonként porciózva (el)fogyasztható. Vagyis nemcsak a képlabirintusban való eltévedés és hazatalálás a két lehetséges alternatíva, ugyanis a labirintus falait meg is lehet ízlelni és be is lehet habzsolni. A falat áttörni nem kell félnetek, de ez nem csupán ideológiai-politikai erővel, hanem pszichedelikus étvágy segítségével is lehetséges. Ez a Revolucióparabotanika tanítása. A forradalom mint hungarofuturista narkoterrorizmus. Amikor a nemzet fantasztikus Énjének elfogyasztása során az ismétléses jelentésexpanzió a visszájába csap át, és a kiüresedésbe torkollik, hogy elérkezzünk az ideológiai szatoriba.

Igor és Ivan Buharov: Revolúcióparabotanika ╱ 2021 ╱ kiállítási látkép ╱ OFF-Biennále Budapest ╱ Fotó: Orbital Strangers Project, Aknay Csaba ╱ OFF-Biennéle Budapest Archívum

Igor és Ivan Buharov: Revolúcióparabotanika ╱ 2021 ╱ kiállítási látkép ╱ OFF-Biennále Budapest ╱ Fotó: Orbital Strangers Project, Aknay Csaba ╱ OFF-Biennéle Budapest Archívum

A tudomány az emberen kívül több olyan élőlényt ismer, amely jelentős mértékű hungarofuturizmust képes spontán vagy szándékos módon a műélvezőre bocsátani. Ilyen például a Földközi-tengerben, valamint az Indiai- és az Atlanti-óceánban élő s átlag másfél méter hosszúra megnövő márványos zsibbasztórája (latinul Torpedo marmorata). De ilyen torpedó Krisztus, és a többi mesternövény is. A narkoterrorizmus ezeket a torpedókat használja fel, hogy baráti tűzben oszlassa szét a képlabirintust. Amikor a képek gombák, becsukom a szemem, és lenyelem a nemzet szubjektumát, mert a múlt megfejtésre váró jelei állandó összeköttetésben állnak a jövő jóslataival. Óh, Planta professora!

Napjainkban hungarofuturista parafenoménnek kell tekinteni minden olyan magyart, aki az átlagosnál jóval nagyobb bioelektromos és biomágneses képességekkel rendelkezik, s ezen képességeit tudatosan és hatékonyan képes hasznosítani az ideológiai szatori érdekében. A Revolúcióparabotanika-kiállításon elhelyezett anarchométerek segítségével minden látogató megmérheti saját növényi intelligenciáját, mely intelligencia valójában nem az övé. Mindannyiunkban egy idegen intelligencia dolgozik évezredek óta a katonai-művészeti-földönkívüli komplexum labirintusában. Ez a parapolitika, a parazita kisebbségi többség politikája, a paranormalitás (ellen)forradalma, mely megeszi a saját gyermekeit, de ezek a gyermekek is gombák, vagyis csukd be a szemed és nyeld le a nemzet szubjektumát.

(A szövegben jelöletlen idézetek olvashatók a következő szerzőktől: Szilágyi Ákos, Philip K. Dick, Dr. Opál Sándor, Borsik Miklós, Kerber Balázs, Závada Péter, Kőhalmi Péter)

Igor és Ivan Buharov: Revolúcióparabotanika

ISBN könyv+galéria

2021. április 23. – május 28.