ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Szorult helyzet / Dire Straits
Kurátori tárlatvezetés Gerber Márton kiállításán

Fodor Balázs

Az egyik legfontosabb célom Gerber Márton kiállításával a közművelődési intézmények kötelező feladatellátásában rejlő lehetőségek kiaknázása. Gerber Márton konceptuális gondolkodása rendkívül szórakoztató a humorra fogékonyak, rejtvényeket kedvelők, az ördöglakatokat kinyitni próbálók, a művészetben részt venni akarók számára. Kiállítása egyfajta kulturális játszótér, ezért kifejezetten alkalmasnak találom olyan helyszínen, olyan intézményi struktúrában bemutatni, ahol máskülönben a művészet leginkább reprezentációs szerephez jut.
Fontosnak gondolom, hogy egy olyan intézményben, ami kötelező feladatellátásának alapját a közösségépítésben határozza meg, helyet kaphassanak azok a művészeti törekvések – akár előadó- akár alkotóművészet –, amelyek lehetőséget teremtenek a közvetlen kapcsolatteremtésre, ezzel is elősegítve valamilyen szellemi közösség létrejöttét.

Gerber Márton: Szorult helyzet ╱ Dire Straits ╱ Tér-Kép Galéria ╱ Fotó: Kis Kata Linda 

Gerber Márton: Szorult helyzet ╱ Dire Straits ╱ Tér-Kép Galéria ╱ Fotó: Kis Kata Linda

Mivel Gerber Márton új kiállításának középpontjában egy közismert nyelvi kifejezés áll, mely az élet különböző nehézségei által meghatározott szituációra utal, a legtöbben könnyen tudunk hozzá kapcsolódni. Ki ne lett volna már valamilyen szorult helyzetben? Gerber a nyelv képi teremtő erejét, a verbalitás és vizualitás közötti rendkívül asszociatív, ám tökéletlen viszonyt használja fel a látogató és a művész közötti kapcsolatteremtésre, ahogy megkísérli egy olyan szókapcsolat többféle vizuális újrafogalmazását, amely jól mutatja az egzisztenciális problémák mindennapiságát. Ugyanakkor nem merül alá érzelmileg az adott helyzetek drámaiságában, hanem – sok esetben a humor eszközeivel élve – kellő távolságot tartva tesz megállapításokat. Ez a perspektivikus látásmód teszi lehetővé, hogy az említett nehézségekre az élet derűsebb oldala felől tekintsen, nem elbagatellizálva azok jelentőségét. Sőt.

Gerber kiállításának jelentősége abban az ambivalenciában rejlik, hogy miközben olyan témát dolgoz fel, mely mindenki számára érthető, átérezhető, ismerős, az egyes alkotások eltérő nehézségi vagy aktivitási fokon, valamilyen részvételt követelnek a megértéshez. Ugyan a tárgyegyüttes minden eleme igyekszik bevonni a látogatót gondolkodásra késztetve bennünket, egyes művek kizárólag a befogadó konkrét cselekvése által válnak láthatóvá, érzékelhetővé. Teljes mértékben egyenragú partnerként tekint ránk.

Gerber Márton: Szorult helyzet ╱ Dire Straits ╱ Tér-Kép Galéria ╱ Fotó: Kis Kata Linda

A teljesség igénye nélkül most azt a három munkát szeretném bemutatni, amelyek kifejezetten igénylik a direkt befogadói részvételt, és amelyek – véleményem szerint – egyes attribútumaik miatt a legtriviálisabban kapcsolódnak a hétköznapjainkban előforduló helyzetekhez.

Az Ora et Labora címet viseli az az interaktív objekt (egy a padlón fekvő, nagy méretű betonfelület), amin akkor jelenik meg a címet adó felirat, ha azt a kiállítótérben elhelyezett vödör víz és rongy segítségével benedvesítjük. A fáradtságos munka aktusát megidéző interakció a bencés szerzetesek jelmondatát (imádkozz és dolgozz) hívja elő, így egyfajta spirituális gyakorlatnak tekinthető, melyben a soha véget nem érő munka – napjaink eredményorientált és rövidtávú céljaiban kiteljesedni akaró világával ellentétben – a napi rutint emeli művészeti akcióvá. Ahogy a felmosott betonfelület száradás közben veszít nedvességéből, úgy tűnik el ismét az üzenet is a szemünk elől. Akárcsak egyes szellemi vagy spirituális síkon elért eredményeink, amelyeket idővel, ha nem dolgozunk meg értük, újra és újra elveszíthetünk.

Gerber Márton: Szorult helyzet ╱ Dire Straits ╱ Tér-Kép Galéria ╱ Fotó: Kis Kata Linda

Gerber Márton: Szorult helyzet ╱ Dire Straits ╱ Tér-Kép Galéria ╱ Fotó: Kis Kata Linda

Gerber Márton: Szorult helyzet ╱ Dire Straits ╱ Tér-Kép Galéria ╱ Fotó: Kis Kata Linda

Gerber Márton: Szorult helyzet ╱ Dire Straits ╱ Tér-Kép Galéria ╱ Fotó: Kis Kata Linda

A Szék című munka egy posztapokaliptikus, illetve egy civilizáció utáni (vagy éppen azt megelőző) állapotot idéz meg egyszerű, az urbánus esztétikától idegen, girbegurba nyers fa és kenderzsineg felhasználásával készült használati tárgyként. A kiállított tárgy méretét és szerkezetét csak statikai és személyre szabott kényelmi szempontok határozták meg. A hétköznapokban egy kényelmes ülőalkalmatosság, melyhez hasonlót bárki készíthet, aki rendelkezik a szükséges ismeretekkel. Műalkotássá a galéria kiállítóterében, a kiállítás kontextusában válik, ugyanakkor a legtöbb műtárggyal ellentétben kipróbálható, amivel egyúttal – bizonyos értelemben – részévé is válhatunk az alkotásnak. Azonban a mű esszenciális mondanivalója nem pusztán a térben fizikailag is jelenlévő tárgyban rejlik, ugyanis a tárgy létrejöttének folyamata, (az elkészítéséhez használt, végletesen redukált eszköztárral és a felhasznált anyagok puritán minőségével együtt) éppolyan fontos összetevői a munkának, mint a kézzel fogható végeredmény.

Gerber Márton: Szorult helyzet ╱ Dire Straits ╱ Tér-Kép Galéria ╱ Fotó: Kis Kata Linda

Végül a Tanulságos eset című munka az, ami talán a legnagyobb pszichológiai akadályt állítja a látogató elé. Miután megfejtettük (esetleg kilestük) az objekt használatának módját, le kell küzdenünk ellenérzésünket is a használattal kapcsolatban, amit esetleg okoz bennünk. Azokban az esetekben, amikor Erwin Wurm egyperces szobraihoz hasonlóan, saját magunk válunk alkotássá, a humornak kardinális szerep jut. Az ehhez hasonló munkákat rendkívül fontosnak tartom, mert nem csupán elvárnak egyfajta részvételt, nem narcisztikus irányításmánia hívja őket elő, hanem partneri viszonyt feltételeznek, melyet követően valamilyen felszabadító jutalom is jár a résztvevőnek. Gerber Mártonnak ebben a munkájában saját magunkat láthatjuk meg egy általunk ismeretlen nézőpontból, alkalmi műalkotásként.

A kiállítás rendkívül sűrű, a munkák méretük és mennyiségük miatt már a térbe lépve is egyfajta szorult helyzetet teremtenek, és ahogy minden szövegnek úgy a tárgyak pozícióinak, színeinek és anyagainak egyaránt fontos szerepe van. A médiumukban és megformálásukban is meglepően sokszínű darabok között elsősorban ez a szemléletmód teremt kohéziós erőt.

▬▬▬▬
A kiállítás 2022. 12. 21-ig volt látható a Tér-Kép Galériában