ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

DOOMY
Mihályi Bálint kiállítása

MOM Kulturális Központ
2024. február 11. – 2024. március 31.

A Cziffra György Fesztivál keretében a MOM Kulturális Központ Reich Károly Galériájában évről-évről megvalósuló kiállítások folytatják azt a kezdeményezést, missziót, amelyet Cziffra György indított útjára 1973-ban. A Fesztivál zenei programjaiban a kezdetek óta kiemelt figyelmet fordít a fiatal tehetségek támogatására. 2024-ben a pályakezdő képzőművészek számára is biztosít bemutatkozási lehetőséget, egy a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő- és képgrafika szakos hallgatói között meghirdetett pályázattal, amelynek idei győztese, Mihályi Bálint, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, korábban Révész László László, jelenleg pedig Szabó Attila mesterosztályának festő szakos hallgatója. Érdeklődésének középpontjában a virtualitás áll, amelyet különböző médiumokon keresztül jár körbe. Munkáit főként a poligonális struktúrák szervezik, amelyeket mint a digitális terek alkotóelemeit jeleníti meg. Mindez festészetében főként sebmentesen csonkított, szétbontott avatárok formájában jelenik meg. Művészetében fontos kiindulópontot jelent a korai videójátékok grafikai megjelenése.

Mihályi Bálint: Jelenés, 2024, akril, vászon, 200 × 150 cm

Mihályi Bálint: Hiro Protagonist II., 2023, akril, vászon, 100 × 120 cm

„Munkáimat egységesen a virtuális térbe való belépés, az abban való hibrid létezés alapozza meg. Képeimen a sematikus táji elemek szétbomlanak, pszeudotereket eredményeznek, melyek alapvetően a virtuális terek alkotóelemeire, sokszögekre esnek szét. Ez a bomlás az alakokon is megfigyelhető, illetve a plasztika esetén kilép a térbe, amiben így a digitális leképezés anyagtalansága megszűnik, a valós térből különít el helyet a maga számára. Az avatár itt a felhasználó protéziseként fogható fel, amely testtelen, anyagtalan létező csupán. Ez egy olyan kevert világot eredményez, ami feltételez egy poszthumán, dezantropomorfizált létezést, hiszen kompozit tereket és alakokat teremt. A képsíkok között megjelenő hibák a virtuális illesztések pontatlanságaira utalnak.

Vezérfonalként jelenik meg a Hiro Protagonist képek alaptémája, ami Neal Stephenson Snow Crash című sci-fi, cyberpunk regényéből származik. A könyv cselekménye nagyrészt a metaverzumban játszódik, itt zajlik le egy párbaj, ami a főszereplő, Hiro Protagonist győzelmével zárul. Amikor ellenfelét kettévágja, annak teste „komplex lufibábként” jelenik meg, teljesen üres testhüvelyként. Ebben a redukcióban nincs helye a nyílt sebnek, teste mindvégig sima és végletekig higiénikus marad. Ez a metafora vált fontossá számomra, amiben az avatár „skin-je”, üres belsőtlensége vegyül a mai társadalmunk simaságmániájával, ami mint Byung Chul Han írja „a tiszta pozitivitás világa, amelyben nincs fájdalom, nincs sérülés, nincs bűn.”
Munkáim nagyrésze tulajdonképpen a virtuális térben megjelenő emberi létállapotokra vonatkoznak, de a transzcendens világok felé is nyitnak.” – Mihályi Bálint

Mihályi Bálint: Vanitas, 2024, akril, vászon, 80 × 100 cm