ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Minden nézőpont kérdése.
De kicsoda valójában a néző, és mit jelent az a bizonyos pont?
A választ a művészet szférájában keressük, ahol minden megnyilvánulás magában hordozza, sőt újra és újra (amikor a néző a műtárgy közelségébe lép) fel is teszi az ősi kérdést: Miért van Másik? Másképpen: mi az igazság – én, te vagy mi?

Révész Ákos: Töredezett idő ╱ részlet

Révész Ákos: Töredezett idő ╱ részlet

Ebben a rejtvényben, mely a thébai szfinx talányának rokona, nyer valódi beavatást a mindenkori néző, és válik látóvá. A látás aktusa magában foglalja a tudás, azaz az igazság ismeretére törekvést (illetve egyáltalán a tényt, hogy igenis létezik igazság). A percipere (a percepció szó eredete) eredetileg ezt jelenti: átlátni, és ezáltal uralni, birtokba venni.
Az igazságot a műtárgy habozás nélkül felmutatja. Az egyetlen Pontból ezután kiáradnak annak fragmentumai, a nézőpontok sokasága.

Az ikon előtt állva a néző-(látó-)Pont még egybeesik az Istent szemlélő emberrel. A reneszánsz a Pont és a pontok problémájának megoldását már az elérhetetlen, humanisztikus végtelenben tapogatózva, az enyészpontban keresi. A nyugati művészet története tulajdonképpen összefoglalható egyetlen Pontban.

De megtaláljuk-e még egyáltalán a nézőpontok határait ma, a posztmodern után, médium, forma és valóság végső oldódása közepette? Erre keresnek választ a kiállító művészek, egyszerre tartva igényt saját, személyes nézőpontjuk megtartására (hiszen mindannyian karakteres, összetéveszthetetlen alkotói világukról ismertek), és a többi alkotás nézőpontjába való bevonódásra. Hiszen ha minden tárgy egyetemes igazság – akkor hogyan lehetnek egyszerre jelen a galériában? Ez a Fragmentált Percepciók misztériuma.

megnyitó: május 20. 18ó
Kurátor: Révész Ákos képzőművész
Megnyitja: Kulcsár Géza művészeti író
Résztvevő művészek: Antal Malvina, Babinszky Csilla, Dóra Attila, Gyenes Zsolt, Elekes Károly, Koroknai Zsolt, Majoros Áron, Mayer Éva, Lucza Zsigmond, Papp Ildikó, Pető Hunor, Révész Ákos