ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Lost in Translation
Csoportos kiállítás

2022. november 3-4-5.
Három Holló és MyMuseum Gallery
Az esemény linkje »

A ‘Lost in Translation’ c. csoportos kiállítás a gyors információhoz jutás helyett a tények mögé nézés, a megfigyelés illetve a
kritikus és érzékeny szemlélet fontosságát helyezi a középpontba. A kiállított munkák olyan helyzeteket teremtenek, melyek során egy megszokott nyelvből, struktúrából való kilépés, gondolkodásbeli váltás szükséges a megértéshez. A filozófiai, pszichológiai, irodalmi és közéleti, társadalmi szempontból értelmezhető művek passzív helyett aktív befogadói viselkedésre késztetnek és felhívják a figyelmet arra, hogy ha kizárólag egy ismert nyelvi – vizuális, technikai, filozófiai vagy szöveges – rendszer korlátain belül próbáljuk csak megragadni egy közlés értelmét a lényeg veszhet el.

Kontúrok helyett a részletekre való figyelés, a könnyen hihető logika szakértői kommunikációnak tartása helyett a megfejthetetlen elfogadása, a valósághoz ragaszkodás helyett pszichológiai fejlődés a fikció nyelvén, kategóriák helyett átmenetek és a többféle valóság elfogadása az egyetlen igaz helyett. A kilenc kiállító művész különböző témák feldolgozásán keresztül vizsgál hasonló dinamikát. Martinkó vetítése Platón barlangjának megjelenítése, melyben a vetített fotó is a barlanghasonlatot értelmezi egy valós barlang részlet fiktívként történő bemutatásával. Rajnai installációjában lefényképezett tárgyak körvonalak nélkül, akkora nagyításban látszanak, hogy a részletek kerülnek előtérbe. Halász és Mayer alkotásai a képek bemutatott tárgyai helyett a körülöttük lévő teret és életet teszi tapinthatóvá, a köztes világot írja le. Vadászi infra printjei elhitetik velünk, hogy megfejtettük, lefordítottuk a láthatatlant, aztán a feje tetejére állítja az újonnan megismert nyelv logikáját, így végül nem végleg nem tudjuk mit látunk a láthatatlanból. Sourgiadaki projektje a valóság határait feszegeti egy nyelv alapú installációban, melynek alanya maga a néző, aki csak akkor tud magával vinni valamit, ha képes volt a transzfiguráció és teleportálás szavak eredeti jelentését elengedni. Val és Ruzsa szöveg alapú munkái különböző irányokból, a költészet és a személyes írás szövegén keresztül, a sorok között olvasás jelenségével foglalkoznak, míg Lázár művei a tömeges szövegek súlytalanságát és emberre való hatását vizsgálja. A kiállítás és az esemény célja a felfedezés folyamatának, a részletek és a lényeg felé figyelés fontosságának demonstrálása, amit a kiállításon bemutatott munkákon kívül a művek elrendezése is középpontba helyez. Alapvetően sötét térben, színházi fények, megvilágítások segítségével tájékozódik a kiállításon a látogató, és így fedezi fel a műalkotásokat a sötét függönyök által határolt kisebb-nagyobb terekben. Ezáltal a kiállítás egy élményt is ad, aminek folyamata reflektál a művek által feldolgozott témákra. A befogadó döntések elé kerül és a bemutatott munkákat csak egy megszokott értelmezési struktúra elengedésével fejtheti csak fel. A megismerési folyamat nem csak a tárlat megtekintésével járó látogatói tapasztalat alapja, hanem a kapcsolódó események is interaktívak és a kiállítás témájának mélyebb megértését segítik elő.

Lost in Translation – csoportos kiállítás: HALÁSZ Dániel, LÁZÁR Dóri, MAYER Éva, Márk MARTINKÓ, RAJNAI
Ákos, RUZSA Rania, Eirini SOURGIADAKI, VADÁSZI Zoltán, Isabel VAL
Helyszín: Három Holló, rendezvényterem & MyMuseum Gallery, középső szint
H-1052 Budapest, Piarista köz 1, (bejárat: Szabad sajtó út)