ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Screen Test
Malgorzata Mirga-Tas kiállítása

2022. május 19. — 2022. június 18.
Kahán Art Space
Az esemény linkje »

Małgorzata Mirga-Tas roma és lengyel művész; a krakkói Képzőművészeti Akadémián tanult szobrászatot. Művészi munkásságában azonban sem a szobrászat hagyományosan meghatározott médiumát, sem a festészet hasonlóan tiszteletreméltó művészetét nem alkalmazza. Textilalapú munkái szabadon lépik át a különböző vizuális művészeti médiumok határait, nem lehet őket könnyen besorolni egyetlen művészeti gyakorlat vagy technika képviselői közé sem. Munkái a lengyel kortárs művészeti színtéren sajátos és egyedi jelenségek – hasonlóan magának a művésznek a lengyel művészeti világban elfoglalt pozíciójához. Mirga-Tas az első – és mindeddig egyetlen – hivatásszerűen képzett roma művésznő Lengyelországban, akinek munkássága a romák (különösen a roma nők) intim életének és a mindennapi valóságának ábrázolásával foglalkozik.

Małgorzata Mirga-Tas: Screen Test ╱ Fotó: Manuel Carreon Lopez

Małgorzata Mirga-Tas: Screen Test ╱ Fotó: Manuel Carreon Lopez

Małgorzata Mirga-Tas művei megszállottan és kényszeresen ábrázolják a roma nőket. Különösen azokat, akiket ismer vagy csodál: saját családjának női tagjai, a Małopolska régió déli részén fekvő Czarna Góra nevű szülőfalujában élő nők, valamint a roma közösségek nő tagjai Európa-szerte. A művésznő gyakran használ olyan szöveteket és textíliákat, amelyeket a művészetében ábrázolt nők anyagi nyomaként lehet értelmezni: kézzelfogható jelenlétük nyomai. Gyakran előfordul, hogy az általa készített művek olyan ruhadarabokból, függönyökből és terítőkből állnak, amelyek egykor a portréin szereplő személyekhez tartoztak. Ebben az értelemben Małgorzata Mirga-Tas művei nem csupán ábrázolják, hanem mindenekelőtt jelenvalóvá teszik a művész által ábrázolt személyeket.

Amellett, hogy portréi mélyen személyesek, szándékosan politikaiak is. A művésznő két olyan témával foglalkozik, amelyek továbbra is fontosak a roma közösségek számára szerte a világon. Az első a romák önarcképeinek évszázados hiánya az európai vizuális kultúrában (a 20. századig gyakorlatilag minden romaképet nem romák készítettek). A második a romák gyarmati, etnográfiai és gyakran rasszista szemléleten alapuló káros és sztereotipikus ábrázolásainak elterjedése.

A művész által használt technikák puszta változatossága is rendkívüli. Egyfelől szívesen nyúl a kollázs művészetéhez, mint például a Kie Serina (2017) című művében, amely a nagybátyja, Andrzej Mirga által készített fénykép alapján készült. A képen két nő és egy férfi kártyázik, az akrilfestékkel festett részeket szövetekkel és „valódi” kártyákkal egészítette ki. Másrészt térbeli és háromdimenziós triptichonokat készít, amelyek főszereplői szeretett nagymamája (Baba Józka [2019]) és nagynénjei (Bibi Helena [2019] és Bibi Ibrona [2019]). Ezeket a műveket, amelyeket egyértelműen Małgorzata Mirga-Tas szülőföldjének népi és vallásos művészeti hagyománya ihletett, a művész maga „kis kápolnáknak” nevezi.

Egy másik technika, amelyet Mirga-Tas az önkifejezés eszközeként kedvel, a nagyméretű és gobelinszerű, flamboyáns textildarabok. Ezt a művészeti formát példázza az a két alkotás, amelyet a művésznő a Kahán Art Space kiállításán mutat be. A Romnija Siwen (2021) című darab a művész egyik kedvenc témáját dolgozza fel: a kollektív varrással foglalkozó roma nőket. Ez az alkotás egyben kollektív portré is: önarckép a művészről (az előtérben térdel), valamint édesanyjáról, Grażyna Mirgáról, illetve nagynénjéről, Stanisława Mirgáról, akivel a művész gyakran dolgozik együtt.

Małgorzata Mirga-Tas életművét azonban a háromdimenziós áttört fény- és kétoldalas paravánok jellemzik. A bemutatott paravánok közül kettő a Face Value (2021) című sorozatból származik, amelyet a művész eredetileg az észtországi Tartu Art House-ban tavaly rendezett kiállítására készített. Kihasználva a kétoldalúságukat, két roma közösséget ábrázol: a sajátját, akinek Dél-Lengyelország az otthona, és egy Észtországban élő közösséget, amellyel Tartu-i tartózkodása során ismerkedett meg. Bár földrajzilag és társadalmilag távol vannak egymástól, Mirga-Tas munkáiban a két közösség újraegyesült. Így a képek két oldala egyetlen történet részévé vált: az európai romák transznacionális közösségéről és örökségéről szóló történeté.

Wojciech Szymański