ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Szemmunka
Neogrády-Kiss Barnabás kiállítása

2022. február 24. – április 8.
Inda Galéria
Az esemény linkje »

Neogrády-Kiss Barnabás munkáinak jellegzetessége, szerzői kézjegye, hogy bár igen személyesek, azaz, hol lazábban, áttételesebben, hol szorosabban, direktebben élettörténetéhez, sorsához kötődnek – és mivel egy igen érzéki fotográfiai tekintetről beszélünk: testéhez, arcához, bőréhez – ezzel együtt el is oldódnak személyétől. Egy elfogulatlan, friss, érzékeny tekintet, szem munkáját közvetítik. A hol szomorú, hol drámai, hol abszurd, hol groteszk, hol felforgató, hol misztikus élmények így bárki számára közvetlenül átélhetők.

Neogrády-Kiss Barnabás: Szemmunka, Untitled ╱ 2020

Neogrády-Kiss Barnabás: Szemmunka, Untitled ╱ 2020

Sorozataiban egy igen sajátos és szavakra teljes egészében nem lefordítható vizuális logikát, narratívát látunk kibontakozni. Ennek eredeteként, egyik okaként meghatározhatjuk élete nagy törését, vízválasztóját, kamaszkori betegségét, operációját, de főleg az utána következőket, a járás, beszéd, írás újratanulását. Ugyanakkor teljes egészében mégsem magyarázhatjuk, érthetjük meg azt, ahogyan ez a vizuális kommunikáció a szavak minden segítsége nélkül felépül, ahogy ez a fotográfiai szem önmaga számára újra- és újramagyarázza, kutatja, mi az, amit lát, milyen összetevői vannak a láthatónak, és mindezt hogyan, milyen módon látja, és milyen összefüggések vannak a képek között.

Neogrády-Kiss képei nem pusztán a megalkotott látványt, hanem a látás, nézés aktusát is megpróbálják rögzíteni, elemezni, tetten érni. Fotóin nemcsak a világot, hanem a saját tekintetét, féloldalas, jobb oldalt holt teret látó szemmunkáját is látjuk. Ez a kettős aktus vagy kettős kötés – hiszen képei befogadása a mi szemmunkánkat is megkívánja – segít megszabadítani, vagy legalábbis kicsit kimozdítani érzékelésünket a mi berögződött sémáinktól, vizuális előfeltevéseinktől.

Munkái egyenként, önállóan is működésbe, játékba hozzák érzékelésünket és jelentésképző megértésünket. Ugyanakkor jellemzően kisebb vagy nagyobb összefüggésrendszerekbe, együttesekbe, képfolyamokba szerveződve mutatják meg leginkább erejüket, mindig egy adott tér és szituáció adottságaihoz igazodva, azt messzemenően és érzékenyen kihasználva.

A Szemmunka című kiállítás Neogrády-Kiss Kő, papír, zokni (2016-2018), Kettős kötés (2018-2020), a Solitude (2020-2021) sorozatainak, továbbá sorozatoktól független, és legújabb alkotásainak az Inda Galéria három termére, három fejezetre tagolt bemutatása, pontosabban újraalkotása. Egy új, de konkrét, valós térbe tervezett, három részes fotókönyv vagy regény, amelyben a személyes, önelemző, változatos érzelmi regisztereket játékba hozó, intuitív vizuális nyelv folyamatosan átrendezi képek közötti viszonyokat, váratlan rímeket, ellentéteket, új gondolatokat és érzelmeket sugall, de legfőképp segít másként, frissen látni, nézni a dolgokra.

Neogrády-Kiss Barnabás kiállítása egy felívelő alkotói pálya fontos állomása, amelyet olyan mérföldkövek jellemeznek, mint a 2020-ban elnyert Capa-nagydíj, vagy első fotókönyvének, a Solitude-nek a megjelenése 2021-ben.

Kurátor: Cséka György