ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
A Q Contemporary és a K11 Art Foundation örömmel jelenti, hogy Hongkongban megnyílt Tracing the Fragments című kiállítása. A február végéig nyitva tartó tárlat első alkalommal mutat be közös válogatást a közép-kelet-európai és a kínai kortárs művészetből.

Keserü Ilona: Születésnap ╱ 2005 ╱ olaj, vászon ╱ 60 x 80 cm ╱ A Q Contemporary jóvoltából, Fotó © Bíró Dávid
A Születésnap Keserü Ilona olaj-vászon festménye, amelyen egy szív alakú síremlék egy félmeztelen női alakhoz hasonul. A művész sohasem volt aktívan feminista, ám életművében fontos szerephez jut a nőiesség. Míg munkáiban a sírok az élet és a halál tökéletes metaforáiként működnek, ezen a festményen születésnapjának ünnepélyes pillanatába hívja meg a nézőt.

Kiállított művészek:

Magdalena Abakanowicz, Christian Boltanski, Alin Bozbiciu, Geta Brătescu, Mira Brtka, Horia Damian, Radomir Damnjan, Wang Gongxin, Chen Han, Al Held, Tao Hui, Anna Hulačová, Đorđe Ivačković, Ilona Keserü, Stanislav Kolíbal, Maurer Dóra, Li Ming, Cheng Ran, Szijártó Kálmán, Rirkrit Tiravanija, Artem Volokitin

Hongkong – A Q Contemporary örömmel jelenti be együttműködését a közép-kelet-európai és a kínai kortárs művészet prominens alkotásainak a K11 Art Foundationnel együttműködésben megvalósuló bemutatásában. A Tracing the Fragments című közös gyűjteményi kiállítás a sarokköve első olyan átfogó programuknak, amely a közép-kelet-európai művészet hongkongi megismertetését, valamint az egyes művészek és művek közötti kulturális párbeszéd létrehozását tűzte ki célul.

A 20. század második fele sok jelentős művészt nevelt ki. Amikor az alkotóknak egy állandóan változó világgal kellett szembesülniük, művészetük személyes tapasztalataik és a tágabb közép-kelet-európai geopolitikai kontextushoz való viszonyulásuk kifejezésének eszközévé is vált. Jól példázza mindezt az absztrakt formavilág, a konceptuális és a geometrikus művészet hagyományainak gyors és változatos alakulása. Később ezek az avantgárd és underground művészek lettek az uralkodó irányzat képviselői, és párbeszédet kezdeményeztek a fiatalabb nemzedék tagjaival, akiket saját vizuális nyelvük kialakítására ösztönöztek. E helyzetben a feltörekvő művészek egy csoportja a szocialista korszak örökségére reflektált.


Maurer Dóra: Bicíniák 5 ╱ 2015 ╱ akril, vászon, fa ╱ 25 x 126 cm ╱ A Vintage Galéria és a Q Contemporary jóvoltából
„Az idő éket ver két, egymáshoz érő dolog között, elválasztva őket egymástól. Ennek eredménye az új kapcsolódások tudatossá válása” – hangzik a Bicíniák 5 alapvetésének összefoglalása. Maurer Dóra művészete a mozgás megfigyelésén és a leképezés folyamata iránti érdeklődésen alapszik. Játékos és következetes hozzáállása látszólagos lehetetlenségeket egyesít művészetében. A formázott vászon, amelyet Maurer a 70-es években fejlesztett ki, az állandó mozgás „kimerevített képkockája”: egy folyamat közben készült állókép.

A Tracing the Fragments című tárlatra kiválasztott művek az idősíkok fogalmát vizsgálják, valamint az emlékek kialakulásának folyamatát, illetve azok értelmezését dokumentálják, vitatják és követik nyomon. James Joyce-hoz hasonlóan, aki töredékekből építette fel hatalmas intellektuális konstrukcióját, a kiállított művek egy-egy személyes élményt jelenítenek meg. Ezek mindegyike egy történelmi jelentőségű, szélesebb körű kollektív emlékezet részeként értelmezhető, így az egyes beszámolók párbeszédet folytatva gazdagítják egymást. Néhány mű a közönséget a valóság és a képzelet közötti utazásra hívva alkotója személyes, kísérletező útját rögzíti az új média, a digitalizáció és a kreatív technológia korában, miközben azt is lehetővé teszi, hogy a látogatók interaktív videók és installációk által megalkothassák saját történeteiket. Ugyanakkor egyes művészek emlékeket és történeteket gyűjtve töredékes képek és hanganyagok segítségével jelenítik meg idő és tér fogalmát.

A számos, sokrétű perspektíva és narratíva hiányait csupán a szétszórt töredékek megvizsgálásával és összeillesztésével, a művészet rejtett tájainak feltérképezésével lehet kitölteni. A folyamatosan változó globális környezetben gyakran megkérdőjeleződik az emlékezet és a történelem stabilitása és elszámoltathatósága, s e körülmények között a művészet kínálhat alternatív és megalapozott perspektívát múltunk megértéséhez, egyben a jövő válaszaira is ablakot nyitva.

Wang Gongxin: Ülhetetlen ╱ 1995 ╱ székek, fémtartály, villanykörte, motor, vizezett tej, vizezett tinta ╱ változó méretek, az egyes székek: 48 x 49 x 83 cm ╱ © Wang Gongxin, Fotó © Maxim Hu
A K11 Art Foundation és a White Cube jóvoltából
Az Ülhetetlen című kinetikus installációt a brooklyni Red Hook-beli, művészek által működtetett térben állították ki 1994-ben. Piros villanykörte köröz a négyzet alakú székek fölött, amelyeknek ülőfelületei felváltva fekete tintával és fehér tejjel vannak feltöltve. A mű az alkotónak azt az átmeneti időszakát szemlélteti, amikor az Egyesült Államokban élt és tanult, felfedve azt a szorongást és feszültséget, amely az új környezetbe kerüléssel járt. Wang ebben az időszakban kezdett eltávolodni a festészettől és multimédiával kísérletezni. A videó önmagában nem bizonyult elegendőnek kíváncsisága kielégítésére, így „mozgékony”, „sugárzó” és „folyékony” anyagok használatával próbálkozott. Már 1994-ben helyspecifikus kinetikus installációkat készített, amelyekben felfüggesztett vagy beágyazott villanykörték, fémtartályok, tinta és egyéb folyadékok segítségével játszott a fénnyel, a mozgással és a környezettel. A mozgásban levő villanykörték megvilágítás vagy közvetlen érintkezés útján befolyásolják a folyadékokat a sekély, tálcaszerű tartályokban. A művek a folyadék mozgása és az installáció geometriájának mozdulatlan szilárdsága között fennálló dinamikus feszültség által kelnek életre.

A Q Contemporaryról

A Q Contemporaryt a kelet-közép-európai posztkommunista régió óriási változásaira reflektáló művészi tehetségek egyre növekvő számának ihletesére Queenie Rosita Law alapította. A 2018-ban magángyűjteményként indult projektet később kurátori szemlélettel alakították tovább, és olyan határokat feszegető műalkotásokból áll, amelyek nem feleltethetők meg a hagyományos kategorizálásnak.

Ma a gyűjtemény elsősorban a 20. század második felében aktív közép-kelet-európai művészek műveire összpontosít. A térség művészetének sokszínűsége és gazdagsága egyszerre lenyűgöző és zavarba ejtő. A Balkántól a régebben a Szovjetunió ellenőrzése alatt álló területeken átívelő közép-kelet-európai kortárs művészetet történelmi és társadalmi különbségek jellemzik. A régió számos kiemelkedő művésze azonban mindezen okoknál fogva háttérbe szorult a nemzetközi művészeti piacon. Hatalmas lehetőségeket látunk abban, ha ezt a rendkívül eleven, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott művészeti színteret minél több ember felfedezheti fel.

Ez az egyre növekvő gyűjtemény képezi a partnerintézményekkel közös kiállításoktól a művészekkel való együttműködéseken át egészen az oktatás és a kutatás iránti elkötelezettségünkig terjedő tevékenységünk és identitásunk alapját. A nemzetközi elérésű és szemléletmódú Q Contemporary Budapest szívében, egy gyönyörű, négyszintes 19. századi villában található.

A K11 Art Foundationről

Az Adrian Cheng által 2010-ben alapított K11 Art Foundation (KAF) a kínai kortárs művészet fejlődésének előmozdításával foglalkozik. A nonprofit szervezet kreatív inkubációs programokat szervez a kínai művészi tehetségek támogatása érdekében. A regionális és globális partnerségek létrehozása mellett a KAF rezidenciaprogramokat is működtet a feltörekvő művészek és kurátorok bemutatására, valamint a fiatal művészek közötti kreatív ötletcsere és párbeszéd elősegítésére. Nemzetközi és helyi produkciók bemutatásával, valamint oktatási és részvételi programok szervezésével a KAF arra törekszik, hogy közelebb hozza a művészetet a közönséghez, és előremozdítsa a művészetek és a kultúra széles körű megbecsültségét.

 

Pin It on Pinterest