ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kortárs jótékonysági aukció az Új Művészet javára

Az Új Művészet képzőművészeti folyóirat 33 éves fennállása óta több nehéz időszakot is megélt, ennek ellenére – a rendszerváltáskor alakult lapok közül egyedüliként – folyamatosan meg tudott jelenni. Remélve, hogy a jelen gazdasági helyzet sem fog ki rajtunk, művész- és galériás barátaink segítségét kértük.
Jótékonysági aukciónkra 130 műalkotás érkezett művész- és galériás felajánlások által. Az árverést élőben a Zsdral Art Pop-up Galériában (1117 Budapest, Dombóvári út 26.), illetve azzal egy időben az Axioart online felületén tartjuk 2022. december 9-én 18 órai kezdettel. Tekintse meg katalógusunkat, és vegyen Ön is egy műalkotást, hozzájárulva ezzel a legrégebbi képzőművészeti folyóirat fennmaradásához.

Az online árverés részleteiről bővebben az Axioarton.

Bálványos Levente: Grafitrelief V/3 ╱ 2019 ╱ gipsz, grafithegy ╱ 30×30×5 cm (kerettel 50×50×10 cm)

Bálványos Levente: Grafitrelief V/3 ╱ 2019 ╱ gipsz, grafithegy ╱ 30×30×5 cm (kerettel 50×50×10 cm)

aukció időpontja: 2022. 12. 09. péntek 18:00 – 2022. 12. 09. péntek 21:00
aukció helyszíne: Zsdrál Art Pop-Up Galéria | 1117 Budapest, Dombóvári út 26.
kiállítás helyszíne: Zsdrál Art Pop-Up Galéria | 1117 Budapest, Dombóvári út 26.

A jelenlegi gazdasági válság mindannyiunkat érint – a kulturális élet szereplőit különösképpen. Az állami támogatások elapadásával párhuzamosan a költségek drasztikus növekedése tapasztalható. A Nemzeti Kulturális Alap 2022 második félévére egy általunk nagyon várt pályázatot nem írt ki, amely nélkülözhetetlen lenne a működésünkhöz.

Ahhoz, hogy ezt az időszakot áthidaljuk, és folytathassuk a munkánkat, összefogásra van szükség. A kezdő lépést képzőművész és galériás barátaink megtették, most a vásárlókon a sor. Lapunk fennmaradása, rövid- és hosszú távú terveink megvalósítása forog kockán, de mi bizakodóak vagyunk. Árverésünk sikere érdekében a leütési ár megegyezik a vételárral, további jutalék nem kerül felszámításra.

ÁLTALÁNOS AUKCIÓS FELTÉTELEK

I. Árverési tételek, Aukciós Katalógus

1. Az Új Művészet Alapítvány az árverési tételekről aukciós katalógust (továbbiakban: Katalógus) ad ki. Az Árverési tételek az árverés előtti napon a Zsdrál Art Pop-up Galériában megtekinthetők (1117 Dombóvári út 26.). A Katalógus leírásai és az illusztrációk kizárólag azonosításra szolgálnak. A Vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – meggyőződniük az Árverési tételek állapotáról.
2. A Katalógus online rendelkezésre áll az aukciót egy héttel megelőzően az ujmuveszet.hu oldalon, az axioart.com, illetve a mutargy.com oldalon. Az Új Művészet Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a Katalógusban szereplő kikiáltási árakat, valamint leírásokat, illetve a licitre bocsátás sorrendjét módosítsa vagy a Katalógusban szereplő egyes árverési tételek árverésre bocsátását visszavonja. Ezen esetekben az Új Művészet Alapítvánnyal szemben kár- vagy másféle igény és követelés nem érvényesíthető.

II. Árverésen való részvétel

1. Az árverésen személyesen részt venni kizárólag az akció megkezdése előtt – név, lakcím, e-mailcím és telefonszám szerint regisztrált – licitáló tárcsával lehet. A licitáló tárcsa annak a személynek adható át, akinek a neve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma rögzítésre került. A licitáló tárcsa, illetve az Árverési feltételek átvétele ráutaló magatartás arra nézve, hogy az Árverési vevő az Árverési feltételeket megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
2. Az árverésen online részvételre is van lehetőség az axioart.com oldalán, melyet előzetes regisztrációt követően lehet bonyolítani.

III. Távollevő Árverési vevő

1. Amennyiben az Árverési vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján az Új Művészet Alapítvány a távollevő Árverési vevő (megbízó) nevében teszi meg a vételi ajánlatokat. Vételi megbízást az Új Művészet Alapítvány a kiállítás ideje alatt fogad el. Kérjük, hogy vételi megbízásaikat az árverés kezdő időpontját megelőzően 24 órával az info@ujmuveszet.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjenek. Az email tárgyában kérjük feltüntetni: „Vételi megbízás”.
2. A távollevő Árverési vevő (megbízó) vételi megbízást adhat az axioart.com-on az árverés kezdő időpontját megelőzően 24 órával.
3. Amennyiben az Árverési vevő a vételár összegét banki utalással egyenlíti ki, az összeg a MKB 10300002-20337629-70073285 számlaszámra utalandó.

Konok Tamás: Cím nélkül ╱ 1998 ╱ szitanyomat ╱ 45×45 cm

Konok Tamás: Cím nélkül ╱ 1998 ╱ szitanyomat ╱ 45×45 cm

IV. Az Árverés

1. Az árverés folyamatát az Új Művészet Alapítvány képviseletében az árverésvezető irányítja. Az árverés során felmerülő minden kérdésben az árverésvezető jogosult dönteni, amely döntés ellen az árverés keretében kifogásnak, fellebbezésnek helye nincsen. Az árverésvezető felel az árverés rendjéért, ennek biztosítása végett minden szükséges intézkedést megtehet, utasítást kiadhat, hogy az árverés rendjét fenntartsa, amennyiben szükséges, helyreállítsa. Az árverés lebonyolításának rendjét zavaró személy további jelenlétét az árverésvezető megtilthatja.
2. Az árverésvezető az Árverési tételeket (főszabályként a Katalógusban megjelölt sorrendben) élőszóval röviden bemutatja, és a kikiáltási árat kihirdeti, az Árverési vevők pedig a számozott licitáló tárcsa számmal ellátott teljes oldalának az árverésvezető felé történő felmutatásával vételi ajánlatot tesznek. Ha a kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, az árverésvezető a licitlépcsőnek megfelelően emeli az árat mindaddig, amíg csak egy licitáló marad, és a legmagasabb vételi ajánlat a leütési vételár vonatkozásában elfogadásra nem kerül, míg a leütéssel létre nem jön az adás-vétel. Így a tárgy vételi jogát leütéssel az az Árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb érvényes árajánlatot teszi. A tételek a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg.
3. A teremárverést az Axioart a felületén (axioart.com) élőben követi, és online vételi ajánlatot fogad. A teremárverés és az online árverés egy időben zajlik, mindkét módon (élőben és online) megtett árajánlat érvényes.
4. Az első vételi ajánlatnak meg kell egyeznie az árverési tétel kikiáltási árával. A további vételi ajánlatok az alábbiakban részletezett licitlépcsők szerint alakulnak:

Az utolsó ajánlat Emelkedés összege (Ft)
1.000-tól 20.000-ig 1.000
20.000-tól 50.000-ig 2.000
50.000-tól 100.000-ig 5.000
100.000-tól 200.000-ig 10.000
200.000-tól 500.000-ig 20.000
500.000-tól 1.000.000-ig 50.000
1.000.000-tól 2.000.000-ig 100.000
2.000.000-tól 5.000.000-ig 200.000
5.000.000-tól 10.000.000-ig 500.000
10.000.000-tól 20.000.000-ig 1.000.000
20.000.000-tól 50.000.000-ig 2.000.000
50.000.000-tól 100.000.000-ig 5.000.000

5. Tilos minden olyan magatartás, amely az árverés, a licitálás, illetve a leütési ár csalárd módon történő befolyásolására vagy az Árverési feltételek kijátszására irányul. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket, a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így megkárosítson.
6. Ha a vevő személye az árverés során vagy után valamilyen okból nem állapítható meg vagy kétséges, akkor az árverési tétel árverezését újra lehet kezdeni.
7. Az árverés során a már eladott árverési tételt a Vevő nem adhatja vissza, és azt az adott árverésen ismét árverésre bocsátani nem lehet. Az Árverési vevők az árverés végén kérhetik a le nem ütött árverési tételek újbóli árverezését. Amennyiben az árverés során vagy után egy árverési tétel Vevője nem található meg, nem jelentkezik, az Árverési tétel újra árverezhető.

Horváth Lóczi Judit: Ordnung machen II. (Grids), (Opus 17/2018) ╱ 2018 ╱ akril, papír, műanyag, fa, vászon ╱ 15×22,5×15

V. Vételár megfizetése, adásvételi szerződés létrejötte

1. A Vevő az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette, és az árverési tételt az Új Művészet Alapítványtól átvette.
2. A leütési ár megegyezik a vételárral, azaz árverési jutalék nem kerül felszámításra.

VI. Árverési tétel elszállítása

1. Amennyiben a Vevő a teljes vételárat maradéktalanul kifizette, úgy az Árverési tétel az árverés helyén átvehető.

VII. Adatvédelem

1. Az Árverési vevők személyes adatait (név és lakcím) az Új Művészet Alapítvány harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, és azokat nem hozhatja nyilvánosságra.

VIII. Vegyes rendelkezések

1. Az Árverési feltételekben nem rendezett kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Amennyiben az Árverési feltételek valamely rendelkezése jogszabályváltozás folytán érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, úgy az érintett rendelkezés helyébe automatikusan az új jogszabályi rendelkezés lép. Jogvita esetére a felek magyar joghatóságot kötnek ki. Az érintett felek elfogadják, hogy az Árverési feltételek bármely fél külön nyilatkozata nélkül is az adásvételi szerződés lényeges tartalmát képezik.
2. A kulturális javak külföldre viteléről a 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. A kulturális javak véglegesen csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével vihető ki az országból.