Meggyesházi Éda
A the eye has to travel című kiállítás a VILTIN Galéria absztrakt festészettel foglalkozó művészeinek munkái közül válogat. A csoportos kiállítás a nézést mint autonóm tevékenységet helyezi fókuszába, így a látás tudatos rendezőelvvé válva dekódolja a személyes és szubjektív tartalmakat. A szem egyszerre utazik kompozícióról kompozícióra, képrészletről képrészletre, rétegről rétegre, festményről annak környezetére, megalkotva az érzelmek által dinamizált narratívát. A vizuális információk egységes médiumban, de különböző kifejezési formákon keresztül mutatkoznak meg, végigvezetve a látogatót fiktív makro- és mikrovilágokon.