ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
the eye has to travel

the eye has to travel

Meggyesházi Éda
A the eye has to travel című kiállítás a VILTIN Galéria absztrakt festészettel foglalkozó művészeinek munkái közül válogat. A csoportos kiállítás a nézést mint autonóm tevékenységet helyezi fókuszába, így a látás tudatos rendezőelvvé válva dekódolja a személyes és szubjektív tartalmakat. A szem egyszerre utazik kompozícióról kompozícióra, képrészletről képrészletre, rétegről rétegre, festményről annak környezetére, megalkotva az érzelmek által dinamizált narratívát. A vizuális információk egységes médiumban, de különböző kifejezési formákon keresztül mutatkoznak meg, végigvezetve a látogatót fiktív makro- és mikrovilágokon.

Hibalehetőség Beszélgetés Orbán Előddel

Hibalehetőség
Beszélgetés Orbán Előddel

Sirbik Attila
Orbán Előd Empty places című egyéni tárlata feszült hangulatot generál a Viltin Galéria látogatóiban. A galéria terét műteremmé formáló szobrász többszörösen áttételes koncepció alapján valósította meg installációját. Egyrészt a szobrász munkaközege, a műterem rekonstrukciója bekerül a galéria terébe, így a képzőművészet színterén kettős referenciális interpretáció jön létre. Másrészt a művész, az alkotó ember hiánya személytelenné teszi a „műtermet”, nem tudni, hogy csak pillanatnyilag van-e távol, vagy kivonult a műteremből, és demonstratív hiányával önmaga létére kérdez-e rá, azaz egzisztenciális státuszának létjogosultságát kérdőjelezi meg.

Engedélyezett határátlépés Tranzit zónába helyezkedünk a Viltin Galériában

Engedélyezett határátlépés
Tranzit zónába helyezkedünk a Viltin Galériában

Somogyi-Rohonczy Zsófia
A Viltin Galéria kiállítása remekül jelképezi azt az állapotot, amelyben jelenleg vagyunk. Egy olyan átmeneti teret képez le, ahonnan mi dönthetjük el, merre indulunk. Az egészen biztos, hogy a jövőben alapos szemléletváltásra, a határok és azok áthidalásának képességére lesz szükségünk.

Talán csak nosztalgia… Homeless Between Yestermorrows

Talán csak nosztalgia…
Homeless Between Yestermorrows

Schneller János
Fridvalszki kiállítása illeszkedik abba a sorba, melynek kiállítóit szintén a múlt utópisztikus jövőképeinek reflexiója foglalkoztatja, azaz, akik a beteljesületlen utópiák múltbaveszésének nyomán maradt ürességre, avagy az azokat felváltó disztópiák kijózanító, de leginkább kiábrándító realitására és jövőtlenségére reflektálnak.

Harminc nap alatt a szív körül Kaliczka Patrícia kiállítása a Viltin Galériában

Harminc nap alatt a szív körül
Kaliczka Patrícia kiállítása a Viltin Galériában

Tayler Patrick
Kaliczka második, Viltin Galériában megrendezett egyéni kiállításán évek óta érlelődő, érzékelhetően többször átalakított festmények kerültek narratív összefüggésbe. A művek fókuszát az önvizsgálat – az én különböző művészettörténeti-archetipikus előképekben való feloldása – jelenti.