ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Látás és vizualitás

„Lantos Ferenc (1929–2014) a látás és a vizualitás viszonyát tudományos szemszögből analizálta, és ennek alapján fejlesztett ki egy sajátos, nonfiguratív rendszert. Lantos mesterén, Martyn Ferencen keresztül fiatalon, közvetve ismerte meg a francia absztrakt kultúrát, és fokozatosan alakított ki egy természetelvű, de nem organikus, absztrakt alapú formavilágot, amely az 1970-es és 1980-as évek nemzetközi, geometrikus absztrakt alkotásaival vethető össze.

Lantost nemcsak sajátos, nonfiguratív látásmódja teszi egyedülállóvá a hazai viszonylatban, hanem az is, hogy a szocializmus teremtette elszigeteltség és a hiányzó külföldi tapasztalatok ellenére művészete párhuzamosan haladt a nemzetközi gyakorlattal.
Lantos ugyanakkor a szigorú geometrikus formák ellenére sem sorolható be a tradicionális értelemben vett geometrikus-konkrét művészetbe, hiszen soha nem zárta ki a természeti alapot – nemcsak mint kiindulópontot, de mint formai elemet sem (példa erre a tulipánmotívum használata). Alkotásaiban a természetben fellelhető formakincset geometrizálta, és az absztrakt rendszerek egymáshoz való viszonyát kutatta. Munkásságának egyik fókusza a kör, mint forma megragadása, ezzel is rávilágítva a természetben található absztrakt formák végtelen tárházára.
Lantos interdiszciplináris látásmódja nemcsak a biológia s a művészet relációjának újszerű felfedezésében érhető tetten, hanem más művészeti ágakkal való szoros kapcsolódásban is. Gondolkodásmódja alkotásain túl publikációiban és oktatási tevékenységében is visszaköszön. Jól példázza ezt, hogy feleségével, Apagyi Máriával a zene és a képzőművészet kölcsönhatásán alapuló edukációs módszert dolgozott ki, amelyre az általuk alapított Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola épül. Lantos metódusa egyszerre hatotta át a Pécsi Műhely korai geometrizáló világát, a művészeti szabadiskola működését, sőt az első magyar murális festészettel kísérletezők körét is.
A Zsdral Art Spektrum című tárlata Lantos Ferenc szín- és formacentrikus művészetébe nyújt betekintést, és összes alkotói korszakának izgalmas példáit tárja elénk.”
Mészáros Flóra

▬▬▬▬
Zsdrál Art Galéria, Balatonfüred
2022. augusztus 27-ig

Pin It on Pinterest