ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Könyv

1–9 termék, összesen 25 db

 • A mű súlya Elekes Károly

  3200 Ft

  Elekes Károly mind személyében, mind alkotásaiban emblematikus figura. Az akár megdöbbentő huszárvágással meg-megújuló, ugyanakkor minőségében, szakmai színvonalában egyértelműen elsőrangú, különös életműve dokumentálása, összefoglalása szinte szakmai kötelessége a művészettörténészeknek, kritikusoknak, esztétáknak, elemzőknek. Elekes Károly igazi polihisztor-egyéniség, műfaji és szemléletbeli ezerarcúsága kimeríthetetlen, ennek ellenére koherens és pragmatikus munkásságot takar. Egyszerre racionális és misztikus, intellektuális és érzéki, szinte előrejelző műszerként reflektál a művészeti trendekre, de sosem válik rabszolgájává, kiszolgáltatott iparosává azoknak.

  Részletek
 • Akció!

  András Edit: KÖTÉLTÁNC

  1500 Ft

  Tanulmányok az ezredvég amerikai képzőművészetéről

  Részletek
 • Akció!

  Andrási Gábor: Veszelszky Béla

  1500 Ft

  Van valami biztató igazság abban az Ottlik Géza által tapasztalt jelenségben, hogy a jó könyv “végül mindig elolvastatja magát”. Ilyenkor a “körülmények” mellékesnek bizonyulnak; a mű visszavonhatatlan szellemi létezése sorszerűen érvényre jut. Az idő itt nem sokat számít – a “hamar” és a “későn” viszonylagossága saját szűkös dimenziónk türelmetlenségére vet fényt – az egymást követő […]

  Részletek
 • Akció!

  Bán András, Novotny Tihamér: Bukta Imre

  1500 Ft

  Bukta Imre a közép generáció egyik legjelentősebb képzőművésze, aki mind a hagyományos képi ábrázolás, mind a szobrászat területén egyedülálló formarendszert alakított ki, elsősorban a természetben, a mezőgazdaságban előforduló anyagokból. Performansz alkotó, munkássága elismeréseként részt vesz a most zajló velencei biennálén. Sokoldalú munkásságát elemzi a monográfia.

  Részletek
 • Barabás Márton: Zongoraátirat. Művészeti írások

  2880 Ft

  Barabás Márton, a kortárs magyar képzőművészet egyik elismert képviselője most új oldaláról mutatkozik be. A kötetben az elmúlt negyven év során született tanulmányait, művészetpedagógiai írásait, reflexióit, naplójegyzeteit gyűjtöttük össze. A gyakran saját műveire is reflektáló írásai közelebb visznek az alkotói folyamathoz, festményei és szobrai művészettörténeti forrásvidékéhez, jelzik készítőjük kapcsolódását a művésztársakhoz s a kortárs irányzatokhoz, […]

  Részletek
 • Akció!

  Bordács Andrea – Kollár József – Sinkovits Péter: TÓT ENDRE

  1500 Ft

  A nemzetközi hírű, Kölnben élő művészről szóló monográfia első részében Sinkovits Péter az alkotó „lázadó évtizedét” elemzi az informeltől a pop artig. Bordács Andrea és Kollár József pedig az új média bűvöletében keletkezett műveit a távol- és a közellét esztétikájának paradigmatikus alkotásaiként mutatja be. Tót Endrét az a szándéka, hogy nemzetközi viszonylatban is aktuális és […]

  Részletek
 • Gedő Ilka művészete

  1500 Ft

  Gedő Ilka a magyar művészet magányos alkotóinak egyike. Nem kötődik sem a magyar, sem az egyetemes művészet történetének avantgárd vagy tradicionális vonulataihoz, sőt példa nélküli alkotói módszere azt is lehetetlenné teszi, hogy életművét sikeresen vessük össze a művészettörténet formailag esetleg hasonló példáival.

  Részletek
 • Kicsiny Balázs: Időhúzás

  7900 Ft

  Kicsiny Balázs az egyik legsokoldalúbb, nemzetközileg is elismert kortárs magyar képzőművész. Alkotásaiban főleg a különféle foglalkozások és az ezekhez kapcsolódó emberi helyzetek allegorikus dimenziójának vizsgálatára fókuszál. Eltérő időrétegeket sűrít össze egy-egy műalkotásban, így mutat rá az idő- és térbeli távolságok illékonyságára, illetve arra, ahogy a különböző korok egymásra épülve párbeszédben állnak egymással. Emberi jellemeket, filozófiai […]

  Részletek
 • Konok Tamás: Emlékkövek. Fejezetek egy önéletrajzból

  2880 Ft

  Abszurd kalandok a történelem árnyékában, derűs és szomorkás történetek, festők, írók, zenészek, műgyűjtők, galériások, szélhámosok, szerencselovagok kavargó felvonulása, sodró lendületű elbeszélés… Akár így is jellemezhetnénk Konok Tamás festőművész visszaemlékezéseit, az Emlékkövek azonban jóval több ennél. Művészi önvallomás, családtörténet, társadalom- és korrajz is egyben, és tanulságos adalék a tekintetben, hogy milyen lehet, hogyan változhat a művész […]

  Részletek

Pin It on Pinterest